Post a message

Replying to:

  • IWW in SC Rog nasprotujeta novi uredbi o kvoti delovnih dovoljenj za tuje delavce

    23 December 2008, by blanco
    Ekonomsko socialni svet je na seji 19. decembra 2008 potrdil predlog Direktorata za trg dela in zaposlovanje (MDDSZ), v katerem Vladi predlaga, da za prihodnje leto (2009) določi bistveno manjšo kvoto delovnih dovoljenj za tuje delavce, kot jo je Vlada določila lansko leto. S tem Vladi logično predlaga, da odstopi od trenda povečevanja letne kvote delovnih dovoljenj za tuje delavce, ki ga je bilo do sedaj zaznati iz Uredb, ki jih je Vlada sprejela v preteklih letih. Predlog ESS predvideva (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]