Post a message

Replying to:

  • Ne malo delo, manj dela (akcija izterjave od spodaj)

    29 January 2010, by blanco
    Kot rezultat aktivnosti delovne skupine proti delu in v okviru javne debate o študentskem delu bo danes, 29. januarja, potekala samoorganizirana izterjava od spodaj, kjer bomo opozorili na razširjeno problematiko neplačevanja študentskega dela in neobstoj realne možnosti izterjave plačila preko uradnih poti. Dobimo se torej ob 14.uri na Opekarski 4a - sedežu Prešernove družbe v stečaju, znane po množičnem neplačevanju študentov. Z nami bodo študentje, ki jim družba dolguje plačilo. Vabljeni! Delovna (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]