Post a message

Replying to:

  • Za novo Evropo: univerzitetni boji proti politikam zategovanja pasov (Pariz, 11. februar 2011)

    12 January 2011, by blanco
    Od Londona do Dunaja, od Rima do Pariza, od Aten pa do Madrida nastaja nova Evropa. Multitude študentov in prekernih delavcev, državljanov in migrantov, se v prvih bojnih vrstah borijo proti krizi, za svoja življenja in prihodnost. Borijo se za reapropriacijo pravic in skupnega bogastva, ki ga ustvarjajo vsak dan. Upirajo se proti varčevalnim ukrepom, ki izkoriščajo našo sedanjost in nam kradejo našo prihodnost. Besnijo proti aroganci moči. Sledeč kolektivnemu konsenzu iz lanskoletnih sestankov (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]