Post a message

Replying to:

  • Izjava za javnost ŠKUC - LL

    19 October 2007, by blanco
    ŠKUC-LL je nevladna organizacija, ki že 20 let zagovarja človekove pravice seksualnih in spolno identitetnih manjšin. V primerih prijav kršitev se dosledno postavimo v bran šibkejšega, v bran žrtve. Tako smo ravnali tudi v zadnjem primeru, ko je varnostnik ljubljanskega lokala Orto bar od dveh deklet zahteval, naj zapustita lokal zato, ker ta »ni za take« in ker je lokal »heteroseksualen«. Smatramo, da takšno ravnanje vsebuje elemente diskriminacije na osnovi spolne usmerjenosti, ki ga pravni red RS in (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]