Living Democracy - Živa demokracija

AKCIJSKA SKUPŠČINA ZA DOKAPITALIZACIJO LJUDI »MI VSI SMO MIJO POSLEK!«

V petek, 13.4., ob 11.h se zberemo na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve na tretji redni skupščini za dokapitalizacijo ljudi. Tokrat bo skupščina akcijsko-vsebinska, saj želimo začeti z direktnim zadovoljevanjem potreb, ki se porajajo iz konkretnih zgodb, s katerimi se srečujemo pred Bojem za. Prek osebnih zgodb k sistemskim spremembam: zgodba prijatelja Mija Posleka, ki je preživel vse življenje znotraj institucij, ki človeku odvzamejo svobodo, dostojanstvo in požirajo njegovo življenjsko energijo. Človeka odrežejo od skupnosti in ga prepustijo hiranju, večnemu čakanju na miloščino. Miju se je uspelo z akcijo IZ-HOD rešiti iz spon institucij in zaživeti v skupnosti. Na Ministrstvu so mu obljubili pomoč v obliki stanovanja in financiranja programa vzpostavljanja oskrbe v skupnosti, v katerega je vključen – tega niso storili. Skupnost, zbrano okrog Mija so prepustili lastni iznajdljivosti pri iskanju finančnih sredstev zanj in hkrati s tem neposredno vsakodnevno ogrožajo Mijov obstoj v skupnosti. Mijo potrebuje stanovanje takoj, tukaj in zdaj, ne more in ne želi več čakati! Brez konkretnega akcijskega načrta, kako bomo obljubljeni cilj izpolnili, z Ministrstva ne bomo odšli.

Prišli smo povedat, da smo mi vsi Mijo Poslek! Kot Mijo potrebuje skupnost za učenje samostojnosti in razvijanje svoje kreativne energije, druženje, kvalitetno preživljanje svojih dni, tako skupnost potrebuje Mija za krepitev solidarnosti, povezovanje in ustvarjanje novih, avtonomnih oblik organiziranja. S tem, ko smo mi vsi Mijo Poslek, prevzamemo del njegovega bremena, se pa hkrati to dogaja tudi nam. Brez Mija ni skupnosti.

Mijova zgodba namreč ni osamljen primer: gre za sistemsko prakso, kjer ljudi, ki niso zmožni plačevati položnic, dohajati izčrpavajočega ritma trga dela, ki prihajajo iz drugih koncev sveta, ki so se morali za preživetje zadolžiti, ki razmišljajo po svoje, ki ne ustrezajo kalupom, postavljenim kot edinim sprejemljivim oblikam organiziranja življenja, kaznujejo za to z odvzemom stanovanja, zaposlitve, prostosti, dostojanstva in nasploh možnosti življenja v skupnosti. Gre za način funkcioniranja države, ki nas vedno bolj razoseblja in zreducira na vrednost, ki smo jo zmožni producirati – v nasprotnem primeru dobi legitimacijo za diskvalificiranje ljudi iz družbenega življenja. Zavračamo takšno miselnost in zahtevamo krepitev skupne blaginje, takšne, znotraj katere bodo skupnosti imune na sistemske in tržne šoke. Ki bodo naredile ljudi svobodne, neodvisne, solidarne. Ki jim bodo dale prostore, znotraj katerih bodo lahko sami odločali in jih polnili z lastnimi vsebinami. Kjer bodo lahko razvijali svoje oblike pomoči in si prilastili nadzor nad sredstvi in programi, ki se bodo znotraj prostorov izvajali. Z akcijsko skupščino želimo odpreti konflikt, ki bo vrhunec dosegel 19.4. ob 18h v Miklošičevem parku (pri sodišču) v obliki množične demonstracije proti politikam zategovanja pasov, varčevalnim ukrepom in državi dolga, ki nas duši in spreminja tisto, kar bi lahko bile svobodne skupnosti, v polje boja za preživetje. Zato zahtevamo:

- ABSOLUTNO ZAVRNITEV VARČEVALNIH UKREPOV

- ODPIS DOLGOV

- STANOVANJE KOT BREZPOGOJNO PRAVICO

- GARANTIRAN DOHODEK

- ZAŠČITO SKUPNEGA IN DEMOKRATIČNO (SAMO)UPRAVLJANJE Z NJIM

Za skupno blaginjo in pravico do življenja v skupnosti!

#15o

See online : Facebook dogodek

Living Democracy - Živa demokracija

novo na portalih gibanj