IWW - Nevidni delavci sveta

Sistem izkoriščanja delavcev sveta

v polni velikosti...

This category contains 113 posts

Kdo smo / Ko smo

Ishodišta i zahtjeve IWW (Nevidljivi radnici svijeta, Невидимые рабочие мира, Nevidni delavci sveta)

Nevidljivi radnici svijeta na osnovu zajedničkog rada na poboljšanju životnih uslova radnika svijeta – u okviru radijske emisije od radnika do radnika Viza za budućnost, aktivističkog istraživanja o uslovima života i rada, kojeg zajedno izvode radnici/e, aktivisti/kinje Socialnog centra Rog, studenti/ce, iztraživači/ce iz univerziteta, i drugih različitih aktivnosti IWW – predlažemo zajedničko borbu na osnovu sljedečih ishodišta i zahtjeva:

Dokumenti IWW (Nevidljivi radnici svijeta, Невидимые рабочие мира, Nevidni delavci sveta)

Po skoraj enem letu delovanja v paralelnem svetu delavcev sveta, ki ni aktivistična mreža z mailing listami, civilna družba s svojimi institucijami ali svet medijskega spektakla, objavljamo dokumente delovanja biosindikalistične iniciative IWW (Invisible Workers of the World, Nevidljivi radnici svijeta, Невидимые рабочие мира, Nevidni delavci sveta).

IWW obvešča / IWW obaveštava

Migracije in prekernost: agencijsko delo migrantov v Sloveniji

Prispevek  je  nastal  kot  rezultat  projekta  Prekerno  delo  migrantov  in  zasebne   posredovalnice   dela:   pasti   in   priložnosti,   ki   ga   sofinancira   Urad   Vlade   RS   za   komuniciranje   na   podlagi   Javnega   razpisa   za   sofinanciranje   informativno-­komunikacijskih   in   izobraževalnih   projektov   nevladnih   in   humanitarnih   organizacij  v  letu (...)

Javna diskusija: Migracije in prekernost - agencijsko delo migrantov

Torek, 23. 10. 2012, ob 18h v Socialnem centru Rog, Trubarjeva 72, Ljubljana Na trgu dela se množijo prekerne oblike zaposlitve in dela. Eno od teh udejanjajo zasebne agencije za posredovanje zaposlenih drugim podjetjem. Čeprav bi morali biti agencijski delavci enakopravni s klasično zaposlenimi, v praksi temu pogosto ni tako. To še posebej velja za tiste (...)

Delavnica: Priprava na obrambo delavskega doma na Ulici Vide Pregarčeve 34

29.6.2012 ob 19:00 pred MDDSZ (Kotnikova 28, Ljubljana) Delavci in hkrati upniki Vegrada d.d. - v stečaju, ki živijo v Vegradovem delavskem domu na Ulici Vide Pregarčeve 34 v Ljubljani, so dobili poziv stečajne upraviteljice, naj se do 30. junija 2012 izselijo iz delavskega doma, in obvestilo, da ne morejo več prijavljati bivališča na tem naslovu. Delavci (...)

Delavnica: »Znaj svoja prava!« (pravice ob poskusih deložacije)

28.6.2012 ob 19:00 pred MDDSZ (Kotnikova 28, Ljubljana) Delavci, ki živijo v delavskih domovih svojih propadlih podjetij, so pogosto podvrženi pritiskom, naj se izselijo iz svojih sob. Še posebej po razglasitvi najemniških stavk, ko delavci zavračajo plačevanje najemnin podjetjem, ki so jim dolžna velike vsote denarja, jim stečajni upravitelji, ali pa kar (...)

Diskusija: Sistemska diskriminacija »migrantskih« delavcev (zakonodaja, praksa državnih organov...)

27.6.2012 ob 19:00 pred MDDSZ (Kotnikova 28, Ljubljana) Splošno je znano, da so delavcem iz t.i. tretjih držav sistematično kršene in zanikane njihove delavske, socialne in državljanske pravice. Njihov položaj je še posebej težak po izbruhu finančne in ekonomske krize. Velika gradbena podjetja so drugo za drugim propadala, delavcem pa so ostala dolžna plače, (...)

Izjava za javnost delavcev iz Vegradovega delavskega doma na Ulici Vide Pregarčeve 34

Ker se 30.6.2012 izteka rok, do katerega nas stečajna upraviteljica poziva k izpraznitvi doma, začenjamo novo kampanjo za pravice delavcev, ki živimo v delavskem domu na Ulici Vide Pregarčeve 34, za pravice migrantskih delavcev in vseh delavcev, ki so diskriminirani v stečajnih postopkih. Skupaj smo se odločili, da obranimo pravico delavcev do bivanja v delavskem domu in s tem v Sloveniji. Z akcijo na Upravni enoti smo začeli tudi kampanjo za paket novih socialnih pravic. Zato se bomo delavci najprej pridružili Blokupaciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve od 27. do 30.6.2012. Z iztekom junija pa se bomo odločno uprli poskusom prisilne izselitve iz delavskega doma.

Dolg Vegrada d.d. do delavcev - izjave (5. del)

Dolg Vegrada d.d. do delavcev - izjave (4. del)

Dolg Vegrada d.d. do delavcev - izjave (3. del)

Dolg Vegrada d.d. do delavcev - izjave (2. del)

Znaj svoja prava!

Pozor / Pažnja

 • Arizona uvedla oster zakon proti imigrantom

  Očitno stereotipi o t.i. Deep Southu še precej držijo......koliko časa bo še moralo preteči, da se bo oblikovala podobna samoorganizirana skupnost, ki bo kritično pristopila k temu kakor v teoriji tako tudi v praksi. Glej članek v Mladini

 • U Irskoj ima radnik šest meseci, da pronađe posao

  Irska produžava vrijeme u kojem trebajo bezposelni migrantski radnici naći novog poslodavca na šest meseci. Gledaj Dnevnik.

 • Viza za budućnost

  U nedelju, 6. septembra, u 20 časova, redovita emisija IWW i SC Rog Viza za budućnost na radiu Študent na 89,3 Mhz. Od radnika do radnika za bolji život!

 • Promjene načina izdavanja boravišnih viza na osnovu osobne radne dozvole?

  Primili smo žalbe, da na upravnim jedinicama izdavaju boravišne vize na osnovu osobne radne dozvole za vrijeme trajanja ugovora o radu a ne za vrijeme trajanja radne dozvole. Ukoliko je to istina, suočavamo se sa teškim napadom na prava radnika. Ako imate bilo kakve informacije u toj vezi, se javite na 041597247.