IWW - Nevidni delavci sveta

Apel Novisti in njeni direktorici Marjanci Kaučič v podporo zahtevam stavkovnega odbora stanovalcev delavskih domov pri IWW in proti grožnjam z deložacijami

Apel Novisti in njeni direktorici Marjanci Kaučič v podporo zahtevam stavkovnega odbora stanovalcev delavskih domov pri IWW in proti grožnjam z deložacijami

V zadnjih dneh smo priča dramatični situaciji delavcev SCT. Zaradi režima izkoriščanja migrantskih delavcev, za katerega je značilna popolna odvisnost delavcev od delodajalcev in njihova izključenost iz sistema socialnega varstva, so se številni delavci SCT, ki so bili odpuščeni, jim je iztekla pogodba o zaposlitvi ali so še vedno primorani delati brez plačila, znašli v veliki stiski. Številni delavci ne prejemajo plač oziroma jim delodajalec noče izplačati drugih obveznosti. Številni delavci zaradi diskriminatorne zakonodaje in meddržavnih sporazumov niso upravičeni do nadomestila za brezposelnost, za številne delavce izguba zaposlitve pomeni prenehanje dovoljenja za bivanje in s tem izgon iz države in s tem preprečitev, da bi delavci udejanjili svoje pravice, ki so jim jih delodajalci in država leta sistematično kršili.

Zato so delavci SCT oblikovali samoorganizirano skupino delavcev pri IWW, ki je na delodajalca in odgovorne institucije naslovila zahteve, ki jih lahko vidite na http://www.njetwork.org/Zahteve-Nev... Tisti, na katere so bile zahteve naslovljene, pa se žal niso ustrezno odzvali z reševanjem hude stiske delavcev, ki so jo povzročili. Namesto tega smo v IWW (Nevidnih delavcih sveta) – samoorganizirani skupini delavcev SCT začeli dobivati poročila o pritiskih na delavce, da se takoj izselijo iz delavskega doma na Šmartinski cesti v Ljubljani, s katerim upravlja podjetje Novista. Na to smo se odzvali z oblikovanjem stavkovnega odbora stanovalcev delavskih domov, katerega naloga je preprečiti deložacije delavcev iz delavskih domov. Deložacija namreč pomeni, da je delavec prisiljen zapustiti Slovenijo. Prepričani smo, da je zahteva delavcev, da lahko, dokler ne udejanjijo svojih pravic, brezplačno bivajo v delavskih domovih, absolutno upravičena. Kot je zapisal kolumnist časnika Delo “je stavkovna zahteva (samo)umevna: delavci naj v domovih ostanejo brezplačno, da bi imeli uradni naslov, iz katerega bi lahko uveljavili svoje pravice, ki jih sistematično kršijo delodajalci in država”.

Delavci, vključeni v stavkovni odbor stanovalcev delavskih domov, kljub samoumevnosti in upravičenosti zahtev, od podjetja Novista, ki je bilo nedolgo tega podjetje SCT Novista, še vedno dobivajo grožnje, da morajo takoj plačati stanarino in da jih bodo v nasprotnem primeru izselili. Pri tem so šli tako daleč, da delavcem grozijo s policijo in zahtevajo njeno protipravno pomoč pri deložaciji Treba je poudariti, da delavci zaradi povezav med SCT in Novisto niso imeli pravice do izbire namestitve in so plačevali oderuške najemnine. Poskusi deložacije stanovalcev delavskih domov pomenijo še eno v nizu grobih kršitev pravic delavcev in hkrati onemogočanje, da bi delavci uveljavili svoje pravice, ki so jim bile sistematično kršene. Zato pozivamo h konkretni solidarnosti v obliki podpore zahtevam samoorganizirane skupine delavcev SCT, ki jo pošljite na elektronski naslov direktorice podjetja Novista Marjanci Kaučič marjana.kaucic@sct.si ali na faks 01 434 50 70.

Besedilo apela:

Apel Novisti in njeni direktorici Marjanci Kaučič v podporo zahtevam stavkovnega odbora stanovalcev delavskih domov pri IWW in proti grožnjam z deložacijami

Seznanjeni smo s stisko delavcev SCT in stanovalcev delavskega doma na Šmartinski, s katerim upravlja podjetje Novista. Pozivamo vas, da takoj prenehate s pritiski na stanovalce in upoštevate njihove zahteve po brezplačnem bivanju v delavskem domu, dokler ne uresničijo svojih pravic, ki sta jim jih sistematično kršila delodajalec in država. Vpletenost vašega podjetja v sistematično izigravanje in izkoriščanje delavcev je nedvomna. Čas je, da prevzamete odgovornost.

Discussion

1 Message

  1. Apel Novisti in njeni direktorici Marjanci Kaučič v podporo zahtevam stavkovnega odbora stanovalcev delavskih domov pri IWW in proti grožnjam z deložacijami

    Vso podporo apelu, upam, da je akcija uspela v čimvečjem številu.

    Kaj pa za jutri napovedana manifestacija pred domom, je odpadla?

    by Goran | 6 February 2011, 12:44

Reply to this article