Bralni krožek SC Rog

This category contains 1 post

Bralni Krožek SC Rog: Marx onkraj Marxa

Marx onkraj Marxa so v knjižni obliki izdana predavanja Antonija Negrija o Marxovih Grundrisse na École normale Supérieure. Izražajo obdobje, ko je revolucionarno gibanje iskalo nove temelje in to v obliki, ki ne bi bila manjšinska. V času, ko nastane neprehoden prepad med družbenimi gibanji ter institucijam zgodovinskega delavskega gibanja, tematizirajo nepovratno krizo socializma in delajo na novih teoretskih nastavkih za komunistično gibanje.

V Sloveniji je bila recepcija Negrijevega dela Marx onkraj Marxa (slovenski prevod izide leta 1985 pri Krtu) pogojena z zakoreninjenostjo pojmovanja nujnosti centralizacije moči in predstavništva. Takšno pojmovanje razmerja med družbeno močjo in politično oblastjo je logično vodilo k temu, da so geslo "Živela proletarska revolucija!" zamenjali z nacionalizmom in totalnostjo oblasti kapitala. Zbanaliziran leninizem, ki je popačil tiste dele Negrijevega dela, ki so tematizirali revolucijo od spodaj, sovraštvo do oblik politične centralizacije in avantgardizma, koncept kompozicije razreda kot alternativo konceptu razredne zavesti, pove veliko o "slavnih" osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Takšne banalizacije pa niso bile dovolj, zato je morala Negrijeva tematizacija komunistične politike, ki se je napajala iz heretičnega komunističnega gibanja, ki se ni tolklo le s fašizmom buržoazije, ampak tudi s partijskimi nomenklaturami, ostati tako rekoč neopažena. Do začetka tega stoletja, ko kolektiv Političnega laboratorija pri Časopisu za kritiko znanosti objavi prevoda del Hardta in Negrija Imperij in Multituda. Obnovljeno zanimanje za teoretsko produkcijo heretičnega komunističnega gibanja iz šestdesetih in sedemdestih let prejšnjega stoletja sovpada z nastankom alterglobalizacijskih gibanj. Zanje je značilno zavračanje koncepta predstavništva in šibkega subjekta. Pravzaprav tisto, kar je rdeča nit Negrijevega branja Grundrisse: subjektiviteta ni zgolj izkoriščanje, je tudi subverzija in tranzicija.

Namen bralnega krožka je v prvi vrsti prispevati k teoretski podlagi za soočanje s pomembnimi vprašanji današnjega aktivizma (aktivist, ki izhaja iz prve osebe in ne predstavlja, ampak vzpostavlja; figura intelektualca, ki ni univerzalna zavest, ampak proizvajalec specifičnih nepodredljivih vednosti; politična organizacija, ki ne skuša poenotiti mnogoterosti bojev v obliki avantgardne partije, obenem pa jih ne razume kot partikularnosti, ki se sestavijo skozi reprezentativno mašinerijo; delovanje iz kompozicije razreda in ne iz zimzeleno dogmatičnih principov organiziranja...). Obenem pa je tudi priložnost za seznanjenje z Marxovimi nesintetiziranimi kategorijami in s še vedno navdihujočo epizodo komunističnega gibanja, ki je šlo po Marxovih stopinjah onkraj Marxa.

Poleg slovenskega bomo uporabljali tudi angleški in francoski prevod Negrijevega dela Marx onkraj Marxa ter Marxovo Kritiko politične ekonomije 1857/58 (Delavska enotnost, 1985). Od udeležencev/k bralnega krožka se pričakuje, da bodo pred vsakim srečanjem prebrali/e določena poglavja in se seznanili/e s terminologijo in ključnimi vprašanji. Za materiale bo poskrbljeno. Kdor želi sodelovati na bralnem krožku, se mora prijaviti na mail soc.center.rog@gmail.com. Tako bomo lahko določili datum, ki bo ustrezal vsem. Prijave zbiramo do 20. septembra. Prva seansa bo v tednu med 21. in 27. septembrom.

Socialni center Rog

Pozor

  • Sodelovanje na bralnem krožku Marx onkraj Marxa

    Kdor želi sodelovati na bralnem krožku, se mora prijaviti na mail soc.center.rog@gmail.com. Tako bomo lahko določili datum, ki bo ustrezal vsem. Prijave zbiramo do 20. septembra. Prva seansa bo v tednu med 21. in 27. septembrom.