Socialni center Rog

Brezplačne medijske delavnice

Prijave sprejemamo do 13.1.2012 na 041 597 247

PROGRAM:

14.1.2012, 12:30-18:30 snemanje na prostem v Ljubljani

Mentor: Vasja Lebarič

Kratka predstavitev kako snemati in snemanje akcije za nadaljnji delavnici

19.1.2012, 16:00-21:00 v SC Rog

Mentor: Siniša Gačič

Seminar o temeljih novinarstva. V drugem delu bomo začeli organizirati izvedbo končnega izdelka. Določili bomo teme prispevkov in napravili načrt izvedbe prispevka.

20.1.2012, 15:00-20:00 v SC Rog

Mentor: Vasja Lebarič

Učenje programa za montažo Adobe Premiere

21.1.2012, 11:00-16:00 v SC Rog

Mentor: Vasja Lebarič

Dejanska montaža lastnih posnetkov in dokončanje mini projekta

22.1.2012, 11:00-16:00 v SC Rog – rezervni termin

27.1.2012, 15:00-20:00

Mentorja: Siniša Gačič in Maks Sušnik

Predstavitev osnov snemanja. Naredili bomo scenarije za prispevke, ki smo jih določili 19.1.

28.1.2012, 11:00-16:00

Mentorja: Siniša Gačič in Maks Sušnik

Snemanje v vsaj dveh državnih institucijah, kjer bi migranti intervjuvali državne uslužbence in kasneje posneli dodaten videomaterial za svoj prispevek

29.1.2012, 11:00-16:00

Mentorja: Siniša Gačič in Maks Sušnik

Snemanje vsega manjkajočega, pregledovanje materiala, priprava na montažo.

3.2.2012, 15:00-20:00

Mentor: Siniša Gačič

Montaža

4.2.2012, 11:00-16:00

Mentor: Siniša Gačič

Preostanek montaže in objava v mediju

Pogledati online : Facebook dogodek

P.S.:

Projekt se financira s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za kulturo RS na osnovi javnega razpisa za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti v letih 2011-2012.

Socialni center Rog

novo na portalih gibanj