Univerza za nepodredljive vede

Delavnica Proti prekernosti - za skupno blaginjo: ODPIS DOLGOV IN DOHODEK KOT BPP

Delavnica proti prekernosti za skupno blaginjo na FDV v četrtek, 8 decembra ob 14.00 na FDV (dobimo se v avli)

Na tokratni delavnici bomo na način participativne proizvodnje znanja nadaljevali z opredelitvami koščkov za osvojitev skupne blaginje:

Odpis dolgov

Refleksija dni ogorčenja nad bankami in solidarnostne akcije z družinami in posamezniki ter posameznicami, ki jih banke deložirajo iz domov. Kako nadaljevati kampanjo? Kako se organizirati okrog ideje novega sindikalnega organiziranja dolžnikov?

Dohodek kot brezpogojna pravica

Danes se soočamo s splošno brezperspektivnostjo, saj trg dela ne absorbira izobražene delovne sile. Kriza je posledica tega, da finančne rente, ki nastajajo z razlaščanjem, ne najdejo načinov kapitalizacije ali realizacije. Pomanjkanje investicij je posledica neustreznosti kategorij politične ekonomije in zastarelega razumevanja produktivnosti dela. Finančni trgi in njihovi politični vazali se na krizo odzivajo tako, da skušajo na vsak način podvreči obstoječe sisteme javne blaginje financializaciji in privatizaciji. Kaj pa če jih prisilimo, da investirajo v produkcijo osa-orhideja, v produkcijo in delo, ki ne bosta proizvajala kapitala?

See online : Facebook dogodek

Univerza za nepodredljive vede

novo na portalih gibanj