Socialni center Rog

Delovna skupina proti delu na Facebooku

Delovna skupina proti delu je nastala v okviru Študentskega plenuma in je avtomnomna iniciativa samoorganiziranih študentk in študentov, brezposelnih, prekercev in migrantov.

Ukvarjamo se z vprašanji študentskega dela, dela prek avtorskih pogodb in ostalih oblik prekernega dela v postfordizmu, z vprašanji reapropriacije javnega dobrega in javnih dobrin v luči krčenja socialne države, z vprašanjem intelektualne lastnine kot privatizacijo občega intelekta ter z vprašanji izhodov iz globalne krize kapitalizma in iskanjem alternativne družbene ureditve širše.

Zavzemamo se za pravice ki ne izhajajo iz dela, za univerzalni garantiran dohodek, za reafirmacijo skupnega neodvisno od države in kapitala, za manj dela in več svobode za vse!

Pridruži se!

Socialni center Rog

novo na portalih gibanj