Socialni center Rog

Diskusija s Sandrom Mezzadro v okviru aktivistične raziskave IWW 2.0.

Srečanje in diskusija s teoretikom in aktivistom globalnih gibanj migrantskih, prekernih in kognitivnih delavcev in delavk Sandrom Mezzadro

Kje: Socialni center Rog, Trubarjeva 72

Kdaj: petek, 3. decembra ob 17.30

Aktivistična raziskava IWW 2.0.

Migrantski delavci organizirani v lokalnih odborih Nevidljivih radnika svijeta (IWW) se mobilizirajo in zahtevajo spremembo migracijske zakonodaje RS in s tem spremembo življenjskih in delovnih pogojev državljanov ti. tretjih držav, ki delajo v Republiki Sloveniji in v Evropski uniji. Prav tako zahtevajo takojšnjo povrnitev pravic iz dela, ki so jim bile odvzete, pri čemer njihova zahteva soodzvanja z zahtevo vseh izigranih delavcev in delavk v RS, da država v obliki sklada prevzame terjatve delavcev do delodajalcev. Država je politična diktatura kapitala, zato migrantski delavci zahtevajo nov institut skupne blaginje, ki bo institut drugačne distribucije družbenega bogastva. To je pravi odgovor na krizo, na nadaljnje razlaščanje množic.

Segmentacija in hierarhizacija trga dela je temeljno orožje kapitala in političnih elit v procesih razlaščanja in odtujevanja delavcev od pogojev dela. Edini odgovor proti aparatu kapitalističnega zavzetja je politična rekompozicija. Na osnovi današnje subjektivitete živega dela. V IWW nismo nikoli jokali za preteklostjo in za preteklim kanonom mezdnega dela. Zanima nas politični potencial današnjega dela: migrantskega, prekernega, kognitivnega, razpršenega, nevidnega.

Potem ko smo v aktivistični raziskavi IWW 1.0 sledili subjektiviteti migrantskega živega dela in radostno ugotavljali, da je razmerje med subjektiviteto in strukturo odklenjeno in da obstaja velik potencial radikalne transformacije, smo se odločili, da začnemo graditi most med migrantskim delom in boji migrantskih delavcev in drugimi oblikami dela in drugimi delavskimi boji. Ne da bi spregledali specifičnost pogojev dela, izkoriščanja in življenja migrantskih delavcev, želimo v aktivistični raziskavi IWW 2.0. proizvesti skupna imena za pogoje, boje in potenciale radikalne transformacije heterogenih subjektivitet živega dela. Pri čemer nam daje vstopno točko zahteva migrantskih delavcev po radikalnem premisleku koncepta blaginje. Že se vidi točka radostnega srečevanja na ulicah, seminarjih, javnih tribunah, konspirativnih sestankih: zahteva po novih institutih skupne blaginje.

Prvo dejanje aktivistične raziskave IWW 2.0. je srečanje in diskusija s teoretikom in aktivistom globalnih gibanj migrantskih, prekernih in kognitivnih delavcev in delavk Sandrom Mezzadro.

Večer se ob 22.00 nadaljuje z Afro BEAT the Borders

JPEG - 359.9 kb
Socialni center Rog

novo na portalih gibanj