Univerza za nepodredljive vede

Dneva ogorčenja nad bankami

Eno ključnih gesel gibanja 15o je “Dokapitalizirajmo ljudi, ne bank”. Soočeni z uničenjem, ki ga povzroča delovanje bank, razglašamo, da sta sreda in četrtek dneva ogorčenja nad bankami:

Sreda, 30. novembra, ob 15.00 pred Boj za: POHOD OGORČENIH NA SEDEŽE IN POSLOVALNICE BANK. Obsodimo njihovo početje in zahtevajmo takojšen odpis dolgov.

Četrtek, 1. decembra v Murski soboti: MANIFESTACIJA V PODPORO DOLŽNIKOM V PREKMURSKI REGIJI. Razglasili bomo začetek organiziranega upiranja deložacijam in zahtevali odpis dolgov.

V okviru delavnice proti prekernosti – za skupno blaginjo, ki deluje pred Boj zo in v drugih prostorih, ki jih je za diskusije, boj in samoorganiziranje odprlo gibanje 15o, smo se začeli ukvarjati s problemom številnih, ki se morajo, da bi preživeli in ustvarjali, zadolžiti. Zaradi plenilskega načina delovanja bank, ki akumulirajo kapital z razlaščanjem ljudi, se danes številni soočajo z izvršbami, deložacijami, razlastitvami in s tem revščino. V številnih primerih so dolg že zdavnaj pošteno preplačali, bankam pa je v interesu zgolj razlastitev dolžnikov in prisvojitev njihovega premoženja. Javnosti je na primer poznano takšno delovanje Reifeissen banke, ki melje v revščino družine po Prekmurju.

Drugačen izhod iz krize je mogoč! NE dokapitalizaciji bank, DA odpisu dolgov!

See online : Facebook dogodek

Univerza za nepodredljive vede

novo na portalih gibanj