FuckTory - proti draginji

FuckTory! Free Space! (izjava na demonstraciji 17. novembra 2007)

Današnja demonstracija je demonstracija proti draginji, za višje plače, proti izkoriščanju. Mogočen tok bogastva, ki dere zgolj navzgor, ne ustvarja nobenega priliva; tiste spodaj dosežejo le drobne kaplje, ki padajo skozi razpoke v strehi kapitala. Občutja praznih žepov ne najdemo v indeksih makroekonomije. A ti bi morali vključevati to močno občutje, ki se razširja med vsemi na današnji demonstraciji. Kako ne zahtevati višjih plač pred tolikšnim bogastvom zgoraj in le meglico spodaj?

A delavski boj ni le boj za plače in izboljšanje delovnih pogojev. Je boj proti logiki gospostva, ki se na naše zahteve ne zna odzvati drugače kot z represijo in normalizacijo. Deli in vlada z varnostnimi in redarskimi službami, neomejeno pristojnostjo policistov in vedno novimi mejami. Te se odražajo s »schengenskim darilom«, ki pomeni nove žičnate ograje, še bolj sofisticirane nadzorne kamere in nove celice v taborišču za migrante. Evropa brez meja je brezmejna laž!

Danes družbena tovarna globalne Evrope okupira vse pore življenja – ta vampirska zver se hrani z našimi telesi, mislimi, čustvi, željami, idejami, strastmi. Ko si ta tovarna, njen tekoči trak, delo na akord in zahtevane norme podredijo vse življenjske oblike, smo vsi delavci – študenti, sex workers, prekerci, migranti, pocestnice, berači, gospodinje, flanerji, kulturniki, umetniki. Zato tukaj nismo solidarni z delavci, ampak smo solidarni delavci.

Moramo ven, moramo iz Fucktory, tega prostora izkoriščanja v ritmu strojev. Moramo osvoboditi prostore, da bi ponovno našli smisel skupnega življenja, kreativnosti, sobivanja, solidarnosti, avtonomije. Fucktory nam jemlje smisel in človečnost, potiska nas v osamo, banalizira naša življenja.

• Zavračamo vklenitev našega ustvarjanja v oblike neoliberalnih institucij, v katerih se avtoritarizem profitno naravnane javne oblasti oplaja z avtoritarnostjo kapitalističnih korporacij. Smo za partnerstvo v boju proti privatizaciji javnih prostorov, proti njihovi normalizaciji, proti izključevanju, diskriminaciji, komercializaciji. Smo proti javno-zasebnemu partnerstvu. Smo za skupno, za nove prostore aktivne participacije, neposredne demokracije, enakosti in svobode. Nesvoboda enega je nesvoboda vseh! Nesvoboda enega je boj vseh!

• Zahtevamo ohranitev že pridobljenih pravic in vzpostavitev novih. Zahtevamo dohodek za vse in globalno državljanstvo. Zahtevamo porodniško za najemne, prekerne delavke in delavce, zahtevamo plačan dopust, pokojnine, zahtevamo brezplačen dostop do mobilnosti in znanja, do delovnih sredstev, do stanovanja, komunikacijskih sredstev.

• Delujemo proti ortonormalizacijskemu nasilju. Nihče nima pravice, da nas pod krinko varnosti pretepa in ubija ali meče iz skupnih prostorov. Nihče nam nima pravice vcepljati koga in kako naj ljubimo in s kom naj se družimo. Nasprotujemo disciplini, telesnemu marketingu, nadzoru, ki ga propagira menedžment zabave. Smo proti »Barbi diktaturi«!

Drugačna moč je mogoča! Delavska moč je naša moč! Prekernih moč je naša moč! Migrantska moč je naša moč! Študentska moč je naša moč! Lezbična moč je naša moč! Vse moči nam!

Another power is possible! Workers’ power is ours, precarious’ power is ours, migrants’ power is ours, students’ power is ours, lesbians’ power is ours. All powers to us!

FuckTory - proti draginji

novo na portalih gibanj