Socialni center Rog

GLASBENA DELAVNICA za migrante in ostale

V Socialnem centru Rog, Trubarjeva 72, Ljubljana, se bo 5.9.2012 odvijala GLASBENA DELAVNICA za migrante in ostale.

Vabljeni vsi, ki bi radi razširili svoje glasbeno znanje in popestrili svoje glasbene izkušnje v igranju in/ali petju v glasbenih skupinah različnih velikosti. Poleg grobe obravnave osnovnih glasbenih pojmov (ritem, melodija, harmonija) bo poudarek postavljen na komunikacijo med glasbeniki v skupini in na izražanje spontanih glasbenih idej posameznikov.

Delavnica ne bo omejena na kakšno glasbeno zvrst. Upoštevali bomo predloge in želje udeležencev. To bo priložnost za srečevanja, spoznavanja, sodelovanja ter sestavljanja glasbenih zasedb, ki se bodo lahko obdržala tudi po zaključku delavnice.

Mentor delavnice bo Thierno Diallo. Nastopal bo bolj v vlogi usmerjevalca, saj je eden glavnih namenov delavnice, da udeleženci sami aktivno sodelujete z idejami in predlogi in tako razvijate svojo glasbeno pot. Za tiste udeležence, ki ste še na začetkih ukvarjanja z glasbo in zvokom ali nimate izkušenj z nastopanjem, pa bo lahko nastopil v vlogi učitelja. Vabljeni ste tudi izkušenejši glasbeniki, ki bi z nami podelili svoje izkušnje in znanja. Skupaj bomo ustvarjali nove glasbene priložnosti.

Delavnica se bo odvijala čez dan, en session dopoldne, z začetkom ob 10:00, in en session popoldne, z začetkom ob 16:00, (ni nujna udeležba na obeh sessionih). Na delavnici se bo pripravilo program za otvoritev večernega jam sessiona.

Delavnica je namenjena: MIGRANTOM (PRISELJENCEM, POTOMCEM PRISELJENCEV, DELAVCEM MIGRANTOM, TUJIM ŠTUDENTOM, BREZPOSELNIM IN VSEM DRUGIM TRANSKULTURNIM NOMADOM), KI VAS ZANIMA GLASBENO USTVARJANJE, TER TUDI VSEM DRUGIM - MLADIM IN STARIM, NEIZKUŠENIM GLASBENIKOM IN TISTIM, KI STE NEKOLIKO GLOBJE V GLASBENIH VODAH.

ZNANJE BRANJA NOT ZA UDELEŽBO NA DELAVNICAH NI POTREBNO.

NA DELAVNICE PRINESTIE SVOJE INŠTRUMENTE, ČE JIH IMATE (to velja tudi za DJ-e).

DELAVNICE SO BREZPLAČNE.

INFO IN PRIJAVE: nepodredljivi@gmail.com ali 041-597-247.

Pogledati online : Facebook dogodek

P.S.:

Projekt se financira s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za kulturo RS na osnovi javnega razpisa za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti v letih 2011-2012«.

Socialni center Rog

novo na portalih gibanj