Socialni center Rog

Gibanje Svobodna Ljubljana: "Izberi sebe!"

AKC Metelkova, Tovarna Rog, Kolizej svetujejo: avtonomijo, začasno rabo, redifinicijo javne oblasti. Na področju mesta Ljubljana delujejo in ustvarjajo številne samoorganizirane realnosti, ki že vrsto let gradijo alternativne prostore delovanja in drugačne družbene odnose. Ti prostori predstavljajo osvobojene cone, ki v praksi živijo avtonomijo in nov politični protagonizem – onkraj logike kapitala in struktur oblasti. Že pred časom je vzniknila ideja o oblikovanju skupne odprte platforme, ki bi črpala iz vseh izkušenj upora teh osvobodilnih gibanj in bi služila kot izhodišče za artikulacijo nove politične agende za mesto. Iz spoznanja, da Ljubljani daje obraz mnogo ljudi, ki so popolnoma izključeni iz klasičnih mehanizmov politične participacije, da je nujno okrepiti moč mesta nasproti nacionalni državi, in da nujno potrebujemo redefinicijo javnega, je zrasla odločitev o vzpostavitvi gibanja Svobodna Ljubljana, s ciljem artikulirati potrebe in vizije prebivalcev in prebivalk, katerih glasu se v igri protagonistov finančne in politične moči ne sliši.

Glej publikacijo Gibanja Svobodna Ljubljana "Izberi sebe!"

Socialni center Rog

novo na portalih gibanj