Globalni prostor kapitalizma

Heterogenost globalnega prostora kapitalizma in lateralni prostori proizvodnje

Seminar v okviru projekta Uninomada (v sodelovanju med društvom Politični laboratorij, založbo Sophia ter Teorijo in prakso):

Heterogenost globalnega prostora kapitalizma Lateralni prostori proizvodnje (migracije, delo, rasizem)

Diskurzi globalizacije se pogosto osredotočajo na globalizacijo kot nezaustavljivo silo homogenizacije - trgov, kultur, političnih sistemov. Ideologija globalizma podpira to videnje z vpisovanjem heterogenih procesov na tabulo raso prostega trga s prosto delovno silo. Diskusije o globalizaciji tako spremljajo pojmi nekontroliranih tokov in procesov homogenizacije, amerikanizacije, mcdonaldizacije, kritični diskurzi globalizacije pa so prežeti z rdečim protekcionizmom, če ne celo črnim. V okviru projekta Uninomada smo v diskusijah, ki smo jih organizirali okrog vprašanja evropskih meja, začeli razbijati zgornje predstave o globalizaciji. Skozi razprave o evropskem mejnem režimu smo ugotavljali, da je tako imenovana Evropa brez meja kontinent, na katerem se meje razgrajajo, da bi se vzpostavile nove in to na način nastajanja hierarhij na ravni pravne regulacije. Še več meje so postale notranje, s čimer je prekinjena formalna homogenost modernega državljanstva. Tokrat se bomo v okviru projekta Uninomada skušali dotakniti vprašanja, kako je ta proces predelave meja povezan s politično konstitucijo globalnega trga dela. In sicer na osnovi izmenjave rezultatov raziskav, ki potekajo v lateralnih prostorih produkcije. Slednje izraža heterogenizacijo nadzora nad delom in politik dela, ki jo podpira proces predelave meja v globalizaciji.

O lateralnih prostorih proizvodnje bodo spregovorili:

Andrej Kurnik (Fakulteta za družbene vede), Barbara Beznec (Politični laboratorij in ČKZ), Polona Mozetič (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti) s predstavitvijo prvih ugotovitev raziskave o pogojih migrantskih delavcev v Sloveniji

Claudia Liebelt (raziskovalka na Footstpes Project, http://www.hull.ac.uk/socsci/resear...) bo govorila o Tel Avivu kot vratih v Evropo in o delavcih na domovih, ki prihajajo iz Filipinov

Manuela Bojadžijev (Goldsmiths College, London) se bo osredotočila na razvoj odnosov med Vzhodno Evropo in EU v kontekstu migrantskih gibanj in spreminjajočih se vzorcev režimov dela.

Roland Atzmueller (Forba inštitut, http://www.forba.at) Vsebino prispevka še pričakujemo.

Seminar bo 29. in 30. avgusta na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani

Globalni prostor kapitalizma

novo na portalih gibanj