Socialni center Rog

IZ-HOD: »NČ (VEČ) ČAKAT, HITR (PRE)SELT!«

Skupini Iz-hod se je letos poleti na skoraj 700 kilometrskem pohodu po slovenskih totalnih ustanovah pridružilo enajst pohodnikov, ki so trdno odločeni, da ne bodo več živeli v zavodih oz. stanovanjskih skupinah, temveč hočejo živeti samostojno življenje v Ljubljani. Ob zaključku pohoda je Iz-hod oblastem postavil trimesečni rok, da se vzpostavijo mehanizmi in možnosti za njihovo trajno, vzdržno in legalno preselitev. Potreben je formalni okvir, ki ga mora zagotoviti pristojno ministrstvo, potrebna so sredstva, ki jih morajo zagotoviti matične lokalne skupnosti in država, potrebna so stanovanja, ki jih mora zagotoviti Mestna občina Ljubljana.

Postavljeni rok se izteče konec novembra, državne in lokalne oblasti pa še zmeraj niso izpolnile zahtev. Zato Iz-hod v torek, 30. novembra 2010, pod skupnim geslom »Nč (več) čakat, hitr (pre)selt!« organizira dva dogodka, s katerima želimo odgovornim jasno in odločno povedati, da ne bomo več čakali.

Točno opoldne se bo na Trgu OF (»pri konju« nasproti železniške postaje Ljubljana) začel javni shod za pospešitev preselitev iz socialno varstvenih zavodov in stanovanjskih skupin v skupnost. Shod bo potekal po ljubljanskih ulicah z dvema glavnima postankoma: pred Magistratom (Mestni trg 1) ter pred Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve (Kotnikova ulica 5). Od ljubljanskega župana Zorana Jankovića in ministra dr. Ivana Svetlika pričakujemo, da nas bosta sprejela pred sedežema svojih institucij ter pred javnostjo pojasnila, zakaj preselitev enajstih Iz-hodovcev še ni urejena.

Ob 15:00 pa bo v Socialnem centru Rog (Trubarjeva cesta 72) okrogla miza z naslovom »Preselitev iz SV zavodov in stanovanjskih skupin – Kaj še čakamo?«, na kateri bomo podrobneje spregovorili o (ne)uresničevanju zahtev Iz-hoda, o inovativnih oblikah financiranja ter o vlogi države pri zagotavljanju pravic ljudi, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo. Okroglo mizo bo moderirala Andreja Rafaelič, kot govorce pa smo povabili Jožefa Školča, državnega sekretarja vlade RS, Davorja Dominkuša, generalnega direktorja Direktorata za socialne zadeve pri MDDSZ, Zoran Jankovića, župana MOL, Janija Möderndorferja, podžupana MOL, Jožko Hegler, direktorico Javnega stanovanjskega sklada MOL, Bruna Smiloviča, člana Društva Mostovi, ter Mija Posleka, enega od enajstih Iz-hodovcev, ki še nima urejene preselitve v skupnost.

Pridružite se nam!

Dokler bodo ljudje zaprti v ustanovah, pod oblastjo strokovnjakov ali pa osamljeni doma, bomo zaprti, zatrti in osamljeni tudi mi.

Skupina IZ-HOD

www.iz-hod.info

http://www.facebook.com/group.php?gid=370279478282

Pogledati online : www.iz-hod.info

P.S.:

Kontakti:

info@iz-hod.info

Iva Anžlovar: iva.anzlovar@gmail.com, 031 428 767

Matjaž Oven: matjaz.oven@gmx.net, 031 676 004 (za shod)

Andreja Rafaelič: andreja.rafaelic@fsd.uni-lj.si, 041 204 147 (za okroglo mizo)

Socialni center Rog

novo na portalih gibanj