Socialni center Rog

Identitetne politike in mehanizmi izključevanja: kako se boriti proti zatiranju z intersekcionalnim pristopom?

Identitetne politike in mehanizmi izključevanja: kako se boriti proti zatiranju z intersekcionalnim pristopom?

Nedelja, 7. marca ob 17ih v SC Rog

Kako različne oblike diskriminacije vplivajo na življenja posameznikov? Ali seksizem, rasizem, homofobija, transfobija, diskriminacija hendikepiranih ljudi in drugi mehanizmi izključevanja enako (pri)zadevajo lezbijke, geje, migrant(k)e, revne in hendikepirane? Katera telesa so zaželena in dragocena, in katera nevarna, neprijetna, takšna, da jih je dopustno izkoriščati ali spregledati?

Kljub razglašanju enakopravnosti so posamezniki s svojimi osebnimi okoliščinami vpeti v družbene strukture moči, ki imajo zelo konkretne, materialne posledice. Intersekcionalni pristop k obravnavi multiple diskriminacije izprašuje odnose moči, hegemone diskurze, norme in vrednote, ki pogojujejo nastajanje subjektov, in predlaga nove strategije boja proti mehanizmom zatiranja in logiki družbenega vključevanja in izključevanja, ki izkorišča različne kategorije drugačnosti.

Skupina LesMigraS je del iniciative Lesbenberatung Berlin e.V., ki se bori proti nasilju in diskriminaciji. S kratkim filmom in predstavitvijo skupine bo odprla debato o izkušnji in boju proti večplastnemu zatiranju na osnovi etnične pripadnosti, spolne usmeritve in razredne pripadnosti. Okrogla miza se bo dotaknila vprašanj kot so: s kakšnimi ovirami se v Sloveniji srečujejo migranti, kje so lezbične Romkinje in gejevski Romi, v kakšnih oblikah se v feminizmu in v queerovskih skupinah pojavlja rasizem, katere konflikte vzpodbujajo identitetne politike in ali je solidarnost med različnimi javnostmi – in s tem skupen boj proti hegemoniji – mogoč.

Sodelujejo: Barbara Beznec (SC Rog), Tanja Škander (LesMigraS), Urška Sterle (ŠKUC-LL)

Moderira: Lana Zdravković

Več o festivalu na http://www.rdecezore.org/

Socialni center Rog

novo na portalih gibanj