IWW - Nevidni delavci sveta

Izjava IWW (Nevidnih delavcev sveta) - Samoorganizirane skupine delavcev SCT na odzive odgovorih institucij na zahteve iz 20. januarja

Nevidni delavci sveta (IWW) - Samoorganizirana skupina delavcev SCT je na skupščini v Socialnem centru Rog 25.1.2011 sprejela naslednje sklepe:

Ob prejemu odgovora Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve z dne 24.1.2011, se zahvaljujemo za seznanitev s pravnimi možnosti, pri čemer ponovno ugotavljamo, da nam obstoječi pravni okvir ne zagotavlja uveljavitve naših pravic in še manj rešitve trenutne eksistenčne stiske ter varnosti pred izgonom iz RS oziroma pred prisilo, da državo zaradi stiske zapustimo sami. Ker imajo delodajalci do nas neporavnane obveznosti, nismo niti dolžni niti zmožni plačevati najemnine v naših delavskih domovih.

Spremljali smo izjave predstavnice podjetja Novista. Obljubljene rešitve, torej, da bo podjetje Novista do prejema denarja iz jamstvenega sklada spregledalo plačevanje najemnin in bomo v samskih domovih bivali brezplačno, zahtevamo za vse delavce in ne le nekatere. Hkrati poudarjamo, da se v tem času nobenega delavca pod nobenim pogojem ne sme odjaviti z naslova prebivanja ali mu razveljaviti obstoječega bivalnega vizuma.

Spremljali smo tudi pojasnitve MNZ o pogojih za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje v RS v primerih, ko delavci izgubijo zaposlitev zaradi stečaja ali prisilne poravnave ali pa zaposlitev (še) imajo, pa jim delodajalec ne izplačuje nobenega prejemka. Ob tem ponavljamo zahtevo, da se ne odstranjuje iz RS delavcev, ki izgubijo delo in/ali jim izteče dovoljenje za prebivanje, če nimajo dovoljenja za stalno bivanje.

Na skupščini smo oblikovali stavkovni odbor stanovalcev delavskih domov, ki ima cilj uveljaviti prvo zahtevo IWW - samoorganizirane skupine delavcev SCT in drugih samoorganiziranih skupin delavcev. Brezplačno bivanje v delavskih domovih pomeni reševanje akutnih problemov delavcev, tako statusnih kot materialnih. Pri tem naj poudarimo, da brezplačno bivanje ne pomeni miloščine ali pomoči, ampak je pravica in konkreten mehanizem uresničevanja pravic delavcev. Ne pozabimo, da so bili delavci leta podvrženi režimu izkoriščanja, v  katerem so bile sistematično kršene njihove pravice. Nadalje smo se odločili, da pozovemo gibanja in civilno družbo v Sloveniji in vse tiste, ki imajo dovolj teptanja pravic in dostojanstva migrantskih delavcev in delavcev nasploh, da se solidarizirajo z našim bojem proti pozabi, za pravice, dostojanstvo in boljše življenje vseh. Cinizem in hladen birokratizem državnih institucij in vodstev podjetij, v katerih so delavci pustili svojo mladost, kri in znoj, nas ne moreta zaustaviti.

Ne sprejemamo ustrahovanja.

IWW

Discussion

1 Message

 1. Izjava IWW (Nevidnih delavcev sveta) - Samoorganizirane skupine delavcev SCT na odzive odgovorih institucij na zahteve iz 20. januarja

  Pozdravljeni,

  Ravnanje uradnih oseb, javnih funkcionarjev in javnih uslužbencev v državnih organih, ki so z opustitvami dolžnega nadzora in ukrepanja ob očitnih in grobih kršitvah temeljnih pravic delavcev omogočale delodajalcem pridobitev neupravičene protipravne premoženjske koristi, je kršitev dolžnega ravnanja.

  Uradne osebe bi po svojem uradnem položaju in pooblastilih mogle in morale ukrepati ter tudi po uradni dolžnosti poostriti nadzor nad kršitelji. Ker pa so po namesto tega celo vedoma onemogočale delavce pri uveljavljanju njihovih pravic, so si nekateri delodajalci z brezobzirnim izkoriščanjem in nečloveškim ravnanjem kopičili neupravičeno korist.

  Zato menim, da bi bilo najboljša varianta da se kazensko in odškodninsko preganja vse vpletene na odgovornih položajih in nenazadje toži tudi državo, ker ni dovolj naredila za pravno zaščito oškodovanih vseh delavcev tako domačih kot tujih. Hkrati pa ni sprejela nobenih učinkovitih in uspešnih varovalk zoper organizirani gospodarski kriminal za žrtve (oškodovance), prej obratno, sprejemajo celo takšno zakonodajo, da bo še več krivic kot jih je bilo pa do sedaj.

  Sodna veja oblasti pa ne deluje v imenu ljudstva ampak po nareku tistih političnih strank, ki so v danem času in trenutku na oblasti, pa neglede kdo to bil tako levi kot tudi desni? Zato pa nikoli nobeden od odgovornih ne odgovarja za nečedne posle.

  JPEG - 12.2 kb
  by Janez Plaznik | 5 February 2011, 12:25

Reply to this article