IWW - Nevidni delavci sveta

Izjava Lidije Jerkič, predsednice SKEI (8. september 2008)

Komunike IWW kot odgovor na izjavo Lidije Jerkič

Zdaj zakaj gre? Naše panoge, se pravi panoge kovinske in elektro industirje so tipične, kot sem rekla na začetku, kjer primanjkuje nizko kvalificirane delovne sile. En del te nizko kvalificirane delovne sile se pokriva z delavci iz področja EU, to se pravi z delavci, ki ne potrebujejo posebnih delovnih dovoljenj, kar precejšen del tega se pokriva z delavci iz bivše Jugoslavije, ki potrebujejo delovna dovoljenja, in ne samo to, pravzaprav vsak malo bolj podroben inšpekcijski pregled pokaže, da je zaposlenih kopico delavcev, ki teh delovnih dovoljenj nimajo, praktično delajo na črno.

Gre seveda za migrante z nizko stopnjo strokovne izobrazbe, gre za delavce, ki nekako skušajo podaljšati preživetje industrijskih panog, kjer nizko kvalificirano delovno silo potrebujejo, gre za delavce, ki seveda prejemajo nizke plače, ki predstavljajo konkurenco zaposleni delovni sili v Sloveniji, kjer niti ureditev v zakonu niti v kolektivnih pogodbah na prepreči tega, kar se v zadnjem času močno odraža, to je da postajamo, kot je že Srečko omenil, neke vrste sužnjelastniška država, a ne?, da zaposlujemo delavce, ki delajo preko delovnega časa, ki je v tej državi predpisan, da zaposlujemo delavce, ki delajo za nižje plače, kot veljajo za delavce v rednem delovnem razmerju, in da gre za delavce, ki konec koncev živijo v nečloveških življenjskih pogojih. Lahko jih imenujete tudi kombi delavci, če hočete. Vsak od vas, ki zjutraj prihaja na delo si ima možnost ogledati potovanje teh ljudi v ranih jutranjih urah, ko jih po vseh mogočih točkah pobirajo prevozniki in vozijo na različne lokacije dela v tej državi.

Skratka problem, ki je bil morda prvič bolj očitno zaznan, če se boste spomnili, v primeru Mehana v Izoli, dve leti nazaj približno, v primeru sicer stavke in drugih vprašanj, vendar je bilo že tam razvidno, da ti delavci, ki niso sindikalno organizirani, ne sodelujejo, seveda je razumljivo, da se bojijo sodelovati v sindikalnih akcijah, da so v bistvu s posojenimi delavci nadomeščali stavkajoče, in da so ti delavci pripravljeni delati tudi sobote in nedelje po dvanajst ur itd.

Kljub opozarjanjem državnih institucij, da se to dogaja, moram reči, da zaenkrat zares nihče ni ugriznil v to kislo jabolko, in prav je da v tem času obljub politikov iz različnih koncev, zahtevamo tudi odgovor na vprašanje, kaj bo ta država storila, da na eni strani prepreči takšno nečloveško ravnanje če hočete, z delavci iz drugih držav, se pravi neslovenskimi delavci, in na drugi strani zaščiti tudi slovensko delovno silo v bistvu pred posegi, ki nastajajo. Najbrž se bomo čez nekaj let čudili, zakaj smo Slovenci spet ksenofobni, zakaj ne maramo tujce. Ti tujci niso prav nič krivi za situacijo, ki nastaja na trgu delovne sile. Kriva je država, ki s svojimi instrumenti tega ne uredi tega na način, ki bi bil za vse sprejemljiv.

Transkripcija izjave na osnovi posnetka na www.vest.si