Socialni center Rog

Izjava SC Rog na manifestaciji proti invaziji na Gazo

Ostro obsojamo slovensko vlado, ki noče obsoditi izraelske agresije na Gazo. Vsi poskusi relativiziranja krivde države Izrael in pripisovanja dela krivde za masaker v Gazi na žrtve, pričajo o zločinskem cinizmu. Resnica je, da Izrael še vedno okupira palestinska območja, kar je v nasprotju z resolucijami OZN, dejstvo je, da sistematično uničuje palestinske politične in civilne institucije in s tem preprečuje izvršitev pravice palestinskega ljudstva do samoodločbe, dejstvo je, da izvaja totalno blokado palestinskih avtonomnih ozemelj, da okrog njih gradi zid, da je iz palestinskih ozemelj naredil koncentracijsko taborišče. Zato od slovenskih oblasti zahtevamo, da začnejo v vseh mednarodnih in evropskih forumih zagovarjati stališča, ki izhajajo iz te resnice.

Spomnimo se preteklosti mesta Ljubljana, ki je bilo med drugo svetovno vojno zaprto za bodečo žico, sistematično podvrženo represiji okupatorja, izčrpano in izstradano. Prebivalce Ljubljane, mestne in državne oblasti pozivamo, da se takoj aktivno vključijo v pomoč žrtvam izraelske agresije. Odprimo bolnišnice za ranjene Palestince, šole za palestinske otroke, univerze za palestinske študente, azil za palestinske begunce. Oblikujmo programe pomoči prebivalcem Gaze in Zahodnega brega, katerih namen bo deblokada palestinskih ozemelj, vključevanje Palestincev v gospodarsko, izobraževalno, kulturno izmenjavo s Slovenijo in Evropo ter osveščanje slovenske in evropske javnosti o resnici okupacije, blokade in sistematičnega uničevanja novih in novih generacij Palestincev. Od mestnih oblasti pričakujemo, da bodo podelile častni znak občana MOL vsem Izraelcem, ki aktivno nasprotujejo agresiji njihove države in so zato zaprti in preganjani.

S Palestinci nismo solidarni zgolj zato, ker posnetki in poročila o izraelski agresiji prizadevajo naša humana občutja. Solidarni smo zato, ker smo s Palestinci v skupnem boju proti izključevanju in apartheidu, v skupnem boju proti izbrisu in potiskanju celotnih populacij v manjvreden in ponižujoč položaj. Borimo se proti totalitarizmu doktrine spopada civilizacij, ki je v zadnjih dvajsetih letih postala dominanten način razumevanja sveta. Borimo se proti režimu, ki je globalen in katerega manifestacije so še kako vidne v Evropi in Sloveniji. Borimo se proti režimu sistematičnega in masovnega preganjanja, zapiranja in deportacij beguncev in migrantov, ki je rezultat evropske migracijske politike. Borimo se proti režimu neomejenega izkoriščanja delavcev in delavk sveta, še posebej migrantskih delavcev, ki so jim zanikane temeljne pravice iz dela in se soočajo z institucionalno diskriminacijo in segregacijo. Borimo se proti nacionalizmu in rasizmu, ki različnim skupnostim odreka temeljne pravice do svobode gibanja, izražanja, veroizpovedi in združevanja.

Zato pozivamo k skupnemu delovanju proti vsem oblikam izključevanja in apartheida. Na Bližnjem vzhodu, kjerkoli po svetu in v Sloveniji ter Ljubljani.

Socialni center Rog, IWW, Svet za vsakogar

Socialni center Rog

novo na portalih gibanj