Proti Orto normalizaciji

Izjava za javnost ŠKUC - LL

ŠKUC-LL je nevladna organizacija, ki že 20 let zagovarja človekove pravice seksualnih in spolno identitetnih manjšin. V primerih prijav kršitev se dosledno postavimo v bran šibkejšega, v bran žrtve. Tako smo ravnali tudi v zadnjem primeru, ko je varnostnik ljubljanskega lokala Orto bar od dveh deklet zahteval, naj zapustita lokal zato, ker ta »ni za take« in ker je lokal »heteroseksualen«. Smatramo, da takšno ravnanje vsebuje elemente diskriminacije na osnovi spolne usmerjenosti, ki ga pravni red RS in EU opredeljuje kot kaznivo dejanje.

Medijske izjave Orto bara, da »sekcija ŠKUC-LL izkorišča tragične dogodke v Globalu za lastno promocijo«, so resne, hude in krive obtožbe. Videti je, da je Orto bar uporabil napad kot taktiko obrambe. Vendar na ta način sekcije LL ne bodo utišali. Opozoriti želimo, da je napad na nevladno organizacijo, ki že vrsto let opravlja zagovorniško funkcijo v primerih kršitev človekovih pravic istospolno usmerjenih, zgolj nadaljevanje že izkazanega nestrpnega ravnanja in nezaslišana insinuacija, ki bi najverjetneje zahtevala pravni epilog.

Vsakdo ima pravico do osebne integritete, dostojanstva, svobode gibanja in varnosti. Zato bomo še naprej odločno opozarjali na primere kršitev človekovih pravic manjšin. Zavzemamo se za svobodo javnega prostora, proti razraščanju apartheida, cenzuri ljubezni, moralistični hipokriziji in eksorcizmu svobodnega duha.

Sekcija ŠKUC-LL

dr. Tatjana Greif

Nataša Velikonja

Sekcija SKUC-LL Metelkova 6, 1000 Ljubljana T 4327 306 & 4327 368 M 040 950 973 sekcijaskuc@mail.ljudmila.org www.ljudmila.org/lesbo

Proti Orto normalizaciji

novo na portalih gibanj