Univerza za nepodredljive vede

Javna tribuna Ne malo delo, manj dela (29. januarja na GR v organizaciji Polituss)

Luka o reformi študentskega dela v širšem kontekstu fleksibilizacije in prekerizacije delovne sile:

Aigul (SC Rog) o pomenu premestitve debate o reformi študentskega dela in o akciji izterjave od spodaj:

Andrej (SC Rog) o novih oblikah reapropriacije v družbi znanja:

Univerza za nepodredljive vede

novo na portalih gibanj