Svet za vsakogar

Javna tribuna za svobodo gibanja in pravico do bivanja

Socialni center Rog, prosilci za azil, ljudje brez papirjev, društvo Afriški center in Nevidni delavci sveta (IWW) organiziramo javno tribuno za Svobodo gibanja in pravico do bivanja.

1) Na javni tribuni bomo prosilci za azil, ljudje brez papirjev, delavci, ki delajo v RS na podlagi delovne vize, begunci in drugi razpravljali o:

- izginjanju pravice do azila v RS in EU;

- kriminalizaciji prosilcev za azil, ki se med drugim kaže v vse pogostejšem odrejanju pridržanja prosilcev za azil na zaprtem oddelku azilnega doma;

- nelegitimnosti obstoja centra za tujce in ustvarjanju ljudi brez papirjev;

- izvajanju deportacij in predlogu evropske deportacijske direktive, ki naj bi bila sprejeta v času slovenskega predsedovanja EU;

- vse pogostejšem in ostrejšem policijskem nadzoru;

- evropskem režimu delovnih dovoljenj, ki veže pravico do bivanja na delovno dovoljenje, in vlogi delavskih (samskih) domov pri tem;

- migracijski politiki EU, schengenski ureditvi in nastajanju evropskega apartheida;

- rasizmu in ksenofobiji, s katero se soočajo osebe, ki jim je sicer uspelo pridobiti status begunca;

- in drugih sorodnih temah.

2) Na podlagi razprave bomo prosilci za azil, ljudje brez papirjev, delavci z delovnimi vizami, begunci in drugi opredelili svoje zahteva (npr. odprava pridržanja prosilcev za azil, zaprtje centra za tujce, umik predloga deportacijske direktive, odprava obstoječega režima delovnih dovoljenj).

3) Ustanovili bomo avtonomno subjektiviteto, ki bo nosilec gibanja za enake pravice za vse.

4) Razpravljali bomo o možnostih samoorganizacije ter načrtovali strategije bojev in upiranja. Pri tem se bomo seznanili s sorodnimi boji migrantk in migrantov v Franciji in Španiji ter razmišljali o uporabi njihovih izkušenj pri nas.

KDAJ? V soboto, 8. marec 2008, s pričetkom ob 10. uri

KJE? V prostorih Socialnega centra Rog, Trubarjeva 72

Vabljeni!

Svet za vsakogar

novo na portalih gibanj