Univerza za nepodredljive vede

Klic vstaje! Skupno znanje proti finančnemu kapitalizmu: 24. – 26. Marec 2011.

Mi, študenti, študentke in prekerni delavci, delavke Evrope ter drugod po svetu smo se zbrali v Parizu med 11. in 13. februarjem 2011, da bi skupaj predebatirali in organizirali skupno mrežo, ki temelji na skupnih bojih. Naše ime je »Fronta osvoboditve vednosti (Knowledge Liberation Front), mi smo vaša kriza!«

V zadnjih nekoliko letih našega gibanja se je Evropo razumelo kot prostor konfliktov proti korporativizaciji univerze in naraščajoči prekerizaciji. Srečanje v Parizu ter revolucionarna gibanja na področju Mediterana nam narekujejo odločnejše korake k Evropi proti politikam zategovanja pasov. Ti koraki izhajajo iz uporov Magreba.

Smo generacija, ki prekernost živi kot stalnico: univerze se več ne razume kot dvigalo socialne mobilnosti, temveč prej kot tovarno prekerizacije. Univerza ni zaprta skupnost, zato se naši boji za novo skupno, proti prekernosti ter za prosto kroženje znanja in ljudi ne ustavijo pred njenimi vrati.

Naša mreža temelji na skupnih bojih proti bolonjskemu procesu ter proti velikim finančnim rezom v izobraževanju. Ti naj bi bili odziv na krizo. Odkar sprega države in privatnega interesa vodita v korporativizacijo univerze, cilj naših bojev ni branjenje obstoječega stanja. Očitno je, da vlade izrazito podpirajo banke, obenem pa zmanjšujejo sredstva izobraževanju.

Hočemo ustvariti našo univerzo – univerzo, ki živi v naši izkušnji avtonomnega izobraževanja, alternativnega raziskovanja ter brezplačnega šolstva. Gre za svobodno univerzo, ki jo poganjajo študentje, prekerni delavci in migranti, gre za univerzo brez meja.

Skupaj smo ustvarili in izboljšali naše skupne zahteve: prost dostop do univerze – proti naraščajočim šolninam ter stroškom izobraževanja; nova blaginja in skupne pravice proti zadolževanju ter financializaciji naših življenj; za izobraževanje, ki temelji na sodelovanju in borbi proti tekmovalnosti in hierarhijam.

Mi, Fronta osvoboditve vednosti, pozivamo na skupne in transnacionalne boje med 24. in 26. marcem, ki bodo usmerjeni proti bankam, sistemom zadolževanja ter politikam zategovanja pasov, za brezplačno izobraževanje ter prosto kroženje ljudi in znanja!

Delajmo akcije, delajmo avtonomijo, delajmo našo univerzo:

naredimo, da bo kapitalizem preteklost!

Pridruži se Fronti osvoboditve vednosti:

boj in sodelovanje, to je naše skupno!

Univerza za nepodredljive vede

novo na portalih gibanj