Univerza za nepodredljive vede

Konsenz o načinih demonstriranja absolutnega zavračanja

Demonstracija “Absolutno zavračamo – proti varčevalnim ukrepom, tiraniji dolga in krizni diktaturi, za skupno blaginjo”, ki bo danes s pričetkom ob 18.00 v Miklošičevam parku, je izraz odločne zavrnitve predlaganih varčevalnih ukrepov, ki nam jih poskuša vsiliti oblast.

Ulična demonstracija je začasna zasedba prostora. Pomeni preoblikovanje javnih površin v prostor svobodnega in odločnega izražanja nasprotovanja napovedanemu varčevalnemu paketu in organiziranja alternativ. Vendar pa je hkrati ta prostor organiziran na način, da se v njem vsi počutimo dobro in varno.

Manifestacija je tako nepokorna, odločna, mirna in nenasilna. V njenem okviru se dogajajo direktne akcije na različnih simbolnih točkah, pred državnimi in finančnimi institucijami, ki poudarjajo sporočila, ki jih želimo izraziti. Te direktne akcije sledijo splošnim pravilom manifestacije.

#15o

Univerza za nepodredljive vede

novo na portalih gibanj