Living Democracy - Živa demokracija

Ljudski mikrofon na blokupaciji MDDSZ

Med blokupacijo MDDSZ bomo uporabljali ljudski mikrofon. The People’s Mic so uporabljali v Occupy Wall Street gibanju, da bi ojačili glasove, saj jim je policija preprečila uporabo megafonov in ojačevalcev (http://www.youtube.com/watch?v=knhnpUgdi_o). Ljudski mikrofon postane simbol povezanosti, saj različni skupaj ojačajo mnogotera sporočila.

Ko prenašamo in prilagajamo inovacije, ki nastajajo v gibanjih, izražamo, kje nastaja alternativa trenutnemu sistemu, ki nas peha v vse večjo bedo, brezperspektivnost, dekompozicijo družbe in ekološko katastrofo. Nastaja med ljudmi, ki vzpostavljajo nove družbene prakse in se združujejo. Ne zato, da bi uveljavili neke vnaprej napisane ideologije, ampak zato, da bi zadovoljili potrebe, gradili solidarnost in živeli dostojanstveno. Z uporabo ljudskega mikrofona, ko skupaj ojačimo različne in še tako šibke glasove, skušamo odgovoriti na izziv, kako se organizirati v pogojih skrajne stratifikacije, segmentacije in razdrobljenosti družbe, ko ima vsak med nami drugačno pogodbo o delu, ko so številni brez nje in so brezposelni, delajo na črno, v avtonomnih poklicih kot samostojni podjetniki, prek študentskih napotnic, avtorskih pogodb, na klic, tu pa tam, projektni...

Današnji sistem izkoriščanja in interesno ter politično predstavništvo uporabljajo te razlike zato, da nas ščuvajo drugega proti drugemu in poglabljajo delitve – državljani proti migrantom, garantirani proti negarantiranim, revni proti še revnejšim. Zato moramo iznajti načine komuniciranja in organiziranja, ki bodo omogočili svobodno izražanje razlik, ne da kanonski model dela naddoloča vsako razpravo o delavskih in socialnih pravicah (še pomnite, kako na primer v času uveljavljanja tako imenovanih varčevalnih ukrepov boj za drugi maj kot dela prost dan ni nagovoril potreb vseh svetov današnjega dela in kako so nosilci interesnega predstavništva spregledali na primer dvig davčne stopnje za študentsko delo, ki je ena od oblik prekernega dela). In ki bodo omogočili definiranje skupnega, čeprav smo različni. Le na ta način bomo razvili moč, ki jo potrebujemo zato, da izborimo prihodnost in dostojanstveno življenje za vsakogar.

Ljudski mikrofon, ki ga bomo „vključili“ vsak dan ob 16. uri pred MDDSZ, potrebuje glas vsakega med nami. Da izrazi svoje potrebe in svoje zahteve in da skupaj z drugimi ojači potrebe in zahteve vseh. Z njim bomo vsak dan blokupacije MDDSZ ojačili pritožbe, ideje in zahteve, ki bodo nastale v okviru delavnic.

Pridi, da se skupaj ojačimo!

Bodi ljudski mikrofon!

Living Democracy - Živa demokracija

novo na portalih gibanj