Socialni center Rog

Manifestacija Fronte prekercev 19.5.2010

Dne 19.5.2010 smo se člani civilne iniciative Alternativa Obstaja odpravili v Ljubljano na miroljubne alternativne manifestacije z geslom NE MALO DELO, NE ŠTUDENTSKO DELO! ŠTIPENDIJE ZA VSE ŠTUDENTE IN UNIVERZALNI TEMELJNI DOHODEK ZA VSE DRŽAVLJANE IN DRŽAVLJANKE.

JPEG - 118.8 kb
JPEG - 111.5 kb
JPEG - 105.2 kb
JPEG - 106.9 kb
JPEG - 120.2 kb

V parku Prekercev za Filo faksom se je zbralo okrog 200 študentov in študentk, ki so protestirali proti vsem oblikam prekernega (negotovega, izkoriščevalskega, nestalnega) dela in so na miroljuben in artikuliran način izpostavili svoje zahteve :

JPEG - 116.3 kb

Študij za vse! Štipendije za vse! Stanovanja za vse! Univerzalni garantirani dohodek za vse! Priznanje samoorganiziranega študija! Prostore in sredstva za avtonomno študentsko organiziranje! Polne socialne pravice za prekerne delavce in delavke! Konec apartheida in enakopravnost vseh!

JPEG - 94.8 kb

Po začetnih govorih študentov in študentk zbranih v Delovni skupini proti delu in aktivistih Socialnega centra Rog, se je alternativna manifestacija preusmerila pred bližnji študentski servis, kjer smo želeli opozoriti na parazitsko vlogo študentskih servisov in samega študentskega dela, ki s svojo prekernostjo, negotovostjo, onemogoča normalno življenje in študij slehernemu študentu in študentki in kjer študenti delajo za mizerne urne postavke, če sploh prejmejo plačilo, brez osnovnih pravic, kot so malica, prevoz na delo, regres, bolniška, delovna doba, zdravstveno zavarovanje, možnost sindikalnega organiziranja itd.

JPEG - 94.8 kb
JPEG - 92.6 kb
JPEG - 102.5 kb
JPEG - 60.4 kb

Pred študentskim servisom smo oblepili nekaj protestnih plakatov in pot nadaljevali proti Prešernovem trgu, po Čopovi ulici in eno uro pred izgredi prispeli pred parlament. Ves čas shoda alternativne manifestacije Fronte prekercev smo preko ozvočenja opozarjali na katastrofalno politično, socialno in ekonomsko stanje v Sloveniji in pozivali mimoidoče državljane in državljanke, da se nam pridružijo pri miroljubnem opozarjanju na politične in družbene probleme v Sloveniji.

JPEG - 103.2 kb

Foto : Mina Bulić

JPEG - 118.6 kb

Ob našem prihodu pred stavbo parlamenta še niso postavili zaščitne ograje, niti ni bilo še policijskih enot, saj so pričakovali prihod glavnine protestnikov ŠOS-a in DOS-a kasneje. Tako smo še preden so prispele policijske enote pred vrati parlamenta razprostrli transparent "predstavništvo ubije avtonomijo". Vsak mimoidoči protestnik je lahko prijel za mikrofon našega mobilnega ozvočenja in izrazil svoje nestrinjanje s trenutnim brezperspektivnim položajem mladih in manj mladih v družbi. Organizatorji protesta so tudi prekinili nekaj govorov študentov, ki so napeljevali k nacionalistični retoriki in iskali krivce za nastale politične in socialne razmere pri "tujih državljanih" oziroma marginalnih skupinah.

JPEG - 112 kb
JPEG - 111 kb
JPEG - 111.8 kb
JPEG - 87.7 kb

Po uspešnem izmenjavanju besed med udeleženci in mimoidočimi se je karavana odpravila pred stavbo Nove ljubljanske banke, kjer smo opozorili na odgovornost bank in ostalih finančnih institucij za stanje v katerem se nahajamo študenti/ke, delavci/ke, upokojenci/ke. Na ploščadi pred banko smo simbolno zažgali tudi nekaj letakov in brošur banke, ki so pozivali državljane in državljanke k kreditiranju in zadolževanju.

JPEG - 86.1 kb
JPEG - 87.6 kb
JPEG - 82.8 kb

Foto : Mina Bulić

JPEG - 91 kb
JPEG - 93.7 kb

Z gesli kot so "Ne bomo plačali vaše krize", "Kapitalisti, pravi fašisti", "One border, one nation, reappropriation!", "Štipendije za vse, UTD za vse" smo opozarjali na nevzdržno stanje v naši družbi in pozivali k spremembam.

JPEG - 84.2 kb
JPEG - 74.9 kb

Ko smo zaključili protest pred banko so organizatorji alternativne manifestacije pozvali vse udeležence alternativnega shoda, da se odpravijo do Socialnega centra Rog, kjer se je nadaljevala debata o položaju študentov/k, delavcev/k in upokojencev/k in kjer smo bili pogoščeni z izjemnim pasuljem.

JPEG - 112.8 kb

V času kosila smo medtem izvedeli iz medijev, da so se protesti ŠOS-a in DOS-a sprevrgli v nasilno manifestiranje gnusa in srda mladih na stavbo "hrama demokracije".

Po protestih je večina medijev pričakovano senzacionalistično postavila v ospredje "napad" na lutkovno gledališče imenovano Državni zbor RS (M.Brecelj) zato smo v okviru Fronte prekercev napisali izjavo v kateri :

- Obsojamo senzacionalistično medijsko poročanje, ki je skoraj v celoti ignoriralo alternativno manifestacijo pod nazivom "Ne malo delo, ne študentsko delo - za manj dela", ki je izrekla zahteve slehernega študenta, študentke-delavcke ali prekernega delavca. V svojem moralizatorskem senzacionalizmu so prav tako spregledali žal široko razširjen občutek nemoči in brezperspektivnosti mladih v Sloveniji, ki ima strukturne in institucionalne vzroke.

- Obsojamo manipulacijo mladih teles v korporativne interese in namene. Do eskalacije nasilja je prišlo zato, ker sta študentska in dijaška organizacija manifestacijo organizirali na hierarhičen, zaprt, centraliziran in skrajno populističen način. Nasilja ne podpiramo, je pa to vsekakor simptom zaustrujoče se družbene situacije v Sloveniji, ki mlade pušča brez perspektive in jim onemogoča kakršnokoli samostojnost.

- Obsojamo represivne organe oblasti, ki, kot je znano iz neposrednega in posrednega pričevanja, niso izbirali sredstev. Uporabili so pse in solzilec! Represivna sredstva so dodatno prispevala k eskalaciji nasilja.

- Obsojamo svetohlinstvo in moralno vzvišenost predstavnikov politične oblasti in študentskih organizacij, ki se skušajo distancirati od nasilja, ki je posledica ekonomskih, socialnih in političnih razmer v družbi, za katere so sami soodgovorni.

JPEG - 117.8 kb

- Obsojamo slepo sprejemanje bolonjske reforme, uperjene proti refleksivni znanosti ter poučevanju in zahtevamo kvalitetni študij! Prav tako obsojamo obstoječi skrajno hierarhični in elitistični ter zaprt sistem univerzitetnega študija v Sloveniji! - Obsojamo slepo sprejemanje vseobsežne birokratizacije znanosti v Sloveniji, ki hromi, strada in onesposablja avtonomno znanstveno delo ter ustvarja nič drugega kot znanstvene tovarne, ki bljuvajo visoko točkovane zmazke!
- Ne bomo plačali vaše krize!

Mile Zukić, Alternativa Obstaja

Pogledati online : Facebook

Socialni center Rog

novo na portalih gibanj