Socialni center Rog

Mayday skupščina (Socialni center v Rogu, 21. - 23. marec)

Euromayday je proces mreženja bojev za dohodek in državljanstvo. Izhaja iz nujnosti, kot so prikrajšanje dohodka, stanovanja, znanja, mobilnosti, temeljnih ekonomskih, socialnih in državljanskih pravic. Napaja se iz novih mnogoterih oblik življenja, vsakodnevnih načinov uhajanja institucijam socialne kontrole in integracije, izmikanja absurdnosti kaznovanja in nagrajevanja, gradnje socialnih mrež in skupnega zunaj logike podjetja in države.

Euromayday ima obliko parade in je nov javni prostor participacije od spodaj. Sredstva komuniciranja, s katerimi proizvajamo in prek katerih nas skušajo nadzorovati in izkoriščati v režimu prožne akumulacije, postanejo sredstva protagonizma in iskanja skupnih imen osvoboditve. Parada - njena mnogoterost, mrežnost in nehierarhičnost - izraža edino možno obliko družbeno-politične organiziranosti ustvarjalnih enkratnosti. Prekerci/ke (vsi tisti, ki se borijo proti mezdnemu suženjstvu in številnim oblikam prikrajšanja dohodka in državljanstva) vemo, da je horizont naših bojev in osvoboditve transnacionalen, globalen in evropski. Zato delamo Euromayday v tesni povezavi z drugimi mayday kolektivi po Evropi.

Euromayday organiziramo v Sloveniji že tretjič. Vsakoletna parada je moment vidnosti procesa, ki ga narekujejo boji proti neoliberalnim reformam (maydayevci smo sodelovali na veliki demonstraciji proti enotni davčni stopnji), proti institucijam kontrole mobilnosti živega dela (boj za pravice izbrisanih, proti centrom za tujce in za svobodo gibanja in pravico do bivanja), za nove fizične in virtualne prostore svobodne komunikacije in družbenosti zunaj komande kapitala in države (boj za samoupravne, avtonomne socialne in kulturne prostore).

Kot skupno ime, ki označuje skupne pogoje dela, življenja in bivanja, definiramo prekernost. Prekernost kot institucija, ki se razteza prek raznolikih oblik ne/zaposelnosti, je danes središče konstituiranja družbe. Kdorkoli ni zaposlen za nedoločen čas, z vsemi garancijami, ki jih prinaša kanon mezdnega dela in kdorkoli občuti delo (tudi tisto za nedoločen čas) kot obliko odtujevanja in discipliniranja, je prekerec/ka. Rešitev zanj/o ni v povratku k starim oblikam mezdnega dela, tremveč izboritev novega kataloga pravic, ki izhaja iz gesla: življenje je vir družbenega bogastva in življenje ni delo.

Socialni center Rog

novo na portalih gibanj