Iz globalnega micelija

Mi smo univerza

24.3.2011 od 16.30 naprej na Filozofski fakulteti, predavalnica 15

Mi smo univerza je platforma vseh, ki nam ni vseeno za usodo visokošolskega izobraževanja v Sloveniji. Nastala je zaradi večletnega razkroja fakultet, na katerega smo študenti in delavci na univerzi odgovarjali z različnimi iniciativami. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo se je sedaj velikopotezno lotilo kar univerze, študente pa, dejansko in simbolično, razkrojilo na posameznike, ki so družbeno breme, ne družbeno gonilo.

Člani platforme Mi smo univerza smo študentje in delavci vseh fakultet, vseh univerz. Javnost ozaveščamo o dejanskem stanju v visokem šolstvu, razvozlavamo pravni in ideološki jezik, analiziramo učinke načrtovanih škodljivih sprememb. Univerzo je potrebno spremeniti, a za enkrat jo spreminjajo na slabše. Kako jo spremeniti na bolje, si moramo odgovoriti sami.

Dogodek se bo selil s fakultete na fakulteto. Začnemo 24.3.2011, na FF.

Več v odprtem pismu: http://www.tribuna.si/upload/msu-pi...

Program:

16.30 – 17.40: javna tribuna Študent in delavec

V zadnjem času so se v slovenski javni sferi razplamtele debate o študentskem delu. Vlada namreč želi »normalizirati« delo študentov s predlogom Zakona o malem delu. Vsebina javnih debat se tako večidel pomika po osi malo delo – študentsko delo. Analitiki tehtajo, kateri od možnih mehanizmov naj bi prinašal več delovnih mest, več štipendij, kateri je boljši za delodajalce, kateri omogoča več pravic delavcem, ipd. Pri tem pa tako politiki kot novinarji in študentski funkcionarji največkrat spregledajo, da sta obe ureditvi zgolj dve plati iste medalje – prekarizacije. Na javni tribuni bomo tako skušali problematizirati proces prekarizacije kot tak, ga umestiti v zgodovinsko-ekonomsko-politični kontekst, znotraj njega locirati socialni položaj slovenskih študentov, ugotoviti, zakaj morajo študentje delati, da lahko študirajo, zakaj je štipendij vse manj, in končno – kakšne so historične alternative prekarizacije.

17.50 – 18.20: predstavitvi zagrebškega plenuma in pobude za študentski prostor

V podporo iniciativi Mi smo Univerza bo nastopila predstavnica zagrebškega Plenuma FF. Predstavljena bosta Blokadna kuharica in portal Slobodni filozofski. Aprila 2009 so zagrebški študenti združili svoje moči in se uprli domači politiki ter, v imenu boja za brezplačno šolstvo za vse, organizirali blokado Filozofske fakultete Zagreb in s tem tudi sprožili val blokad fakultet na Hrvaškem. Svoje izkušnje z enomesečno blokado so študentje strnili v Blokadni kuharici, ostala pa je politična organiziranost, katere rezuktat je spletni portal. Slobodni filozofski poroča o delu plenuma, se odziva na tekoča akademska in politična dogajanja na Hrvaškem, objavlja avtorske tekste ter prevode tekstov s področja politične ekonomije, teorije izobraževanja in politične samoorganizacije. Študentje ljubljanske Filozofske fakultete pa bodo predstavili svojo pobudo za študentski prostor ter vizijo delovanja in organiziranja, ki stoji za njo.

18.30 - 20.30: javna tribuna Kam potuje Drzna Slovenija?

Javna tribuna bo podala analizo zakonskih sprememb in iz njih izhajajočih ukrepov na področju javnega šolstva. Aktualne vladne strategije (pa tudi priporočila OECD) za razvoj visokega šolstva za svoje osnovno izhodišče jemljejo krizo kot objektivno nujnost, ki naj bi, neodvisno od volje ali želja vpletenih akterjev, določala nove zgodovinske naloge univerze. Z neposrednim podrejanjem raziskovanja kapitalu, privatizacijo javno financiranih raziskav v obliki patentov, kriterijem profitabilnosti in s tem povezano spodkopavanje avtonomije institucij, se postavlja produkcijo znanja v neposredno antagonističen odnos z novo ekonomsko racionalnostjo univerze. Avtonomija univerze (z vsemi problematičnimi razsežnostmi, ki jih ta vsebuje – tradicionalizmom, fevdalnimi hierarhijami, cehovsko zaprtostjo itn.) je do sedaj svojo podrejenost ekonomskim imperativom prekrivala vsaj s sramežljivo tančico. Pod šifro krize pa se univerzi neposredno vsiljuje ekonomska racionalnost delovanja. Za bodočnost bo to pomenilo predvsem dvoje: produkcijo delovne sile, ki niti po naključju ne bo opremljena z zmožnostjo kritične refleksije, in produkcijo tehnoloških inovacij za potrebe industrije.

Pogledati online : FB dogodek

Iz globalnega micelija

novo na portalih gibanj