Znaj svoja prava!

Moja prva dozvola za zapošljavanje će uskoro isteći. Kako ju je moguće produžiti?

Produženje dozvole za zapošljavanje mora zatražiti ISTI poslodavac, koji je zatražio prvu dozvolu za rad. Takođe, za produženje dozvole za zapošljavanje je moguće da zatraži i pravni nasljednik prvog poslodavca.

Dozvolu za zapošljavanje je moguće produžiti do ukupno 12 mjeseci.

Uslov je, da je radnik u vremenu valjanosti prve dozvole za zapošlavanje imao dozvolu za prebivanje i prijavljeno socijalno osiguranje, te da je poslodavac prijavio početak njegovog rada. Pored toga, poslodavac mora biti registrovan ili upisan u poslovni registar; poslodavac mora prijaviti slobodno radno mjesto; kvota za taj oblik zapošljavanja ne smije biti iskorištena; radnik mora ispunjavati uslove koje zahtjeva poslodavac; poslodavac mora priložiti sa njegove strane pogodbu o zapošljavanju (ako je ugovor o zapošljavanju podpisan na duže vrijeme nego je bila valjanost prve dozvole za zapošljavanje poslodavac mora da priloži fotokopiju ugovora o zapošljavanju); Pored toga, radnik u valjanosti prve dozvole za zapošljavanje ne smije biti pravomoćno sankcioniran sa globom za prekršaj po Zakonu o zapošljavanju i radu stranaca ili po Zakonu o zabrani rada i zapošljavanju na crno.

Uloga za produženje dozvole za zapošljavanje može poslodavac da uloži 60 dana ili najkasnije 30 dana pred istekom valjanosti prethodne dozvole za zapošljavanje.

Ukoliko dozvola za zapošljavanje nije produžena pred istekom valjanosti prethodne dozvole za zapošljavanje, Zavod za zapošljavanje o pravovremenskoj uloženoj molbi za produženje izda potvrdu o uloženoj molbi. Potvrda važi kao dozvola za zapošljavanje do konačnosti odluke o produžetku dozvole za zapošljavanje.

Ukoliko molba nije podnijeta pravovremeno, broji se kao nova molba.