Socialni center Rog

NAPOVED: Predstavitev 226. številke ČKZ, posvečene migracijam in alternativnim medijem

Vabimo vas, da se udelezite predstavitve 226. stevilke Casopisa za kritiko znanosti, posvecene migracijam in alternativnim medijem, ki se bo zgodila v torek, 20. februarja, ob16. uri v Socialnem centru v bivsi tovarni Rog (nahaja se desno od glavnega vhoda). Po razpravi bo za dobre ritme skrbel Afriski center, za kulinaricne uzitke pa Leteci Gambijci.

Vabljeni!

226. Številka Časopisa za kritiko znanosti prinaša dva tematska sklopa. Prvega, ki je v celoti posvečen migracijam, je uredila Jelka Zorn. Zbrani članki vprašanje migracij obravnavajo kot področje, nad katerim državni aparati poskušajo izvajati monopol interpretiranja in ukrepanja ter kot polje, ki je izhodišče in motivacija upornih praks ter emancipacijskih gibanj. Teme so se avtorji in avtorice lotili iz različnih perspektiv: od vprašanja stanovanja, zaposlovanja, ekoloških vprašanj, konkretnih praks za širitev pravic in vladnih konceptov integracije, do zapiranja, in deportiranja priseljencev ter vprašanja konstitucije novega evropskega državljanstva. Upor priseljenk in priseljencev je inherenten in je v člankih ponekod eksplicitno predstavljen kot kreiranje novih skupnosti in prostorov, drugje pa so v ospredju pogoji in strukture zatiranja.

Zamisel o sklopu o alternativnih medijih, ki ga je uredila Mojca Pajnik, je začela nastajati pred letom dni, v času zakonskega spreminjanja statusa RTV SLO. Množični mediji, javni in komercialni, čedalje bolj nastajajo v odvisnosti od političnih in ekonomskih pritiskov, hkrati pa menedžerske in piarovske tehnike, ki okvirjajo medijsko upravljanje in čedalje bolj tudi novinarske prakse, komajda (če sploh) ohranjajo nekaj javnega potenciala. Besedila, objavljena v tematskem sklopu, skušajo odpirati prostor za mišljenje in delovanje zunaj mainstream medijskega prostora. Na eni strani poskušajo misliti prakse alternativnih medijev in na drugi tematizirajo nekatere specifičnosti, s poudarkom na primerih iz Slovenije.

Socialni center Rog

novo na portalih gibanj