Univerza za nepodredljive vede

Ne malo delo, manj dela (akcija izterjave od spodaj)

Kot rezultat aktivnosti delovne skupine proti delu in v okviru javne debate o študentskem delu bo danes, 29. januarja, potekala samoorganizirana izterjava od spodaj, kjer bomo opozorili na razširjeno problematiko neplačevanja študentskega dela in neobstoj realne možnosti izterjave plačila preko uradnih poti. Dobimo se torej ob 14.uri na Opekarski 4a - sedežu Prešernove družbe v stečaju, znane po množičnem neplačevanju študentov. Z nami bodo študentje, ki jim družba dolguje plačilo.

Vabljeni!

Delovna skupina proti delu

Univerza za nepodredljive vede

novo na portalih gibanj