Socialni center Rog

Ne malo delo, ne študentsko delo - manj dela!

Študenti, brezposelni, prekerni, migranti - prekerci sveta se združujemo v konspiracijo proti malemu delu in študentskemu delu - za manj dela!

Kot izkoriščanim v modulacijah režima izkoriščanja, ki mu pravijo trg dela, nakurčenim, ker nam vsak dan kradejo naše moči, brezmejno in brezmerno kreativnim, ki skupaj iščemo strategije izhoda iz usrane družbe dela, se nam zdi vsako zavzemanje za ohranitev ali vzpostavitev starih ali novih režimov izkoriščanja absurdno.

Tako kot zavračamo in sabotiramo odtujevanje naših moči v režimu dela, zavračamo in sabotiramo odtujevanje naših moči v režimih interesnega ali političnega prestavništva. Tako kot snujemo alternative na osnovi našega zavračanja mezdnega suženjstva, snujemo alternativne oblike organiziranja na osnovi zavračanja pacifizirajočega predstavništva.

Strinjamo se, da je Zakon o malem delu, ki prinaša reorganizacijo trga dela oziroma sistema izkoriščanja, škodljiv za študente, upokojence, brezposelne..., za vse skupine izkoriščanih. Vendar smo prepričani, da mora biti boj proti specifični reformi trga dela, boj za njegovo uničenje. Le razbitje meja med segmenti trga dela in solidarnost med vsemi izkoriščanimi lahko zaženeta proces radikalne transformacije družbe in sveta. Vsako vztrajanje na izjemnosti študentov in posledično zahteva po ohranitvi aktualne oblike izkoriščanja študentskega dela zavračamo kot vzvod segmentacije in hierarhizacije, ki sta značilni za globalni integriran kapitalizem.

Zato bomo protestirali proti Zakonu o malem delu. Naš cilj je vzpostaviti solidarnost med vsemi skupinami izkoriščanih, ki jih razmejujejo in združujejo režimi izkoriščanja. Na manifestacijo ne gremo zato, ker želimo ohraniti obstoječi status quo, obstoječi režim izkoriščanja študentskega dela in mezdnega dela nasploh, ampak zato, ker želimo na osnovi našega besa in želja, zavračanja in domišljije zgraditi nezaustavljivo in nepodredljivo moč vseh izkoriščanih.

Ne za režim izkoriščanja - za univerzalni garantiran dohodek!

Proti nadzoru - za solidarnost!

Za avtonomno organiziranje - proti predstavništvu!

Discussion

1 Message

  1. Ne malo delo, ne študentsko delo - manj dela!

    Nova razbita stekla, bi mogoče zbudila vlado-lastnike da gre s svojimi škodljivimi reformami za prerevno ljudstvo daleč čez. Ali pa tudi ne, prebudila mislim...

    by solidarity | 20 May 2010, 21:36

Reply to this article

Socialni center Rog

novo na portalih gibanj