Iz globalnega micelija

O sovisnosti med fašistoidnimi in (neo)kolonialnimi praksami (AntiFA seminar na FDV)

(2. november ob 17:00 uri, predavalnica 10)

Na drugem AnfiFA seminarju v letošnjem šolskem letu, kjer bomo nadaljevali z aktualizacijo misli o sodobnih fašističnih praksah, bo govora o kolonializmu. Če so države razvitega Zahoda v preteklosti uporabljale argumente razuma, napredka in civilizacije, ko so odhajale na svoje odkrite osvajalske pohode, so danes neo-kolonialistične prakse brez dvoma postale precej bolj subtilne in prikrite. Kolonialistični pristopi so torej privzeli mehkejše ideološke oblike.

Gostje na okrogli mizi:
- mag. Eyachew Tefera, direktor Inštituta za Afriške študije
- dr. Bojan Baskar, red. prof. za področje socialne antropologije na Filozofski fakulteti
- Gašper Pleško, poznavalec razminiranja in uničevanja odvečnih zalog streliva
- Rok Kovač, doktorski študent Balkanologije na FDV
- dr. Darij Zadnikar, doc. na Pedagoški fakulteti in aktivist
- dr. Mirko Mrčela, strokovnjak za indijsko postkolonialno književnost
- moderator: Jernej Prodnik, asist. na Katedri za medijske in komunikacijske študije, FDV

Teme, ki se jih bomo dotaknili in bodo vodile v širšo debato z vključevanjem prisotne publike, bodo obsegale, ne bodo pa omejene, na:
- Sodobne oblike kolonializmov: neokolonializem kot kolonialistična praksa z drugačnimi sredstvi
- Idejna in zgodovinska povezanost med fašistoidnimi in kolonialističnimi praksami ter pristopi
- Humanitarni (kolonialistični) intervencionizem
- Nasilje mednarodnih institucij in vzdrževanje stanja odvisnosti
- Oblike upora proti kolonializmu: diskurzi in prakse post- ter anti-kolonializma

Okrogli mizi bo sledilo predvajanje dokumentarnega filma South of the Border (Južno od meje; 2009, 78 minut)

Režija: Oliver Stone (Platoon, Wall Street, JFK, Nixon etc.)

Scenarij: Tariq Ali, Mark Weisbrot

Več informacij:

www.southoftheborderdoc.com

en.wikipedia.org/wiki/South_of_the_Border_%28film%29

Vabljeni!

Iz globalnega micelija

novo na portalih gibanj