Socialni center Rog

Okrogla miza: »Evroorientalizem« (ob izidu Časopisa za kritiko znanosti št. 235-236)

“Gre za koncept, ki se po eni strani naslanja na Saidovo in na njemu sloneče študije o Orientalizmu, po drugi strani pa na novejše študije Balkana, ki so izpostavile potrebe po hkratni distanciaciji in rekonceptualizaciji samega Saidovega koncepta.Evroorientalizem tako postaja ekvivalent za neko specifično polje raziskovanja, ki še bolj kot bližnji Orient predstavlja notranjega drugega Evrope, tako rekoč njen notranji geopolitični presek.”

Datum: 26. november ob 18h

Lokacija: Socialni center Rog

Moderatorja: Blaž Ilc in Mirt Komel

Sodelujoči:

Mitja Velikonja (Fakulteta za družbene vede v Ljubljani)

Danijela Majstorović (Filozofska fakulteta v Banja Luki)

Nik Jeffs (Filozofska fakulteta v Ljubljani)

Tanja Petrović (Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti)

Marinko Banjac (Fakulteta za družbene vede)

Nina Vobič (Fakulteta za družbene vede)

Sledi evroorientalistična glasba in zabava!

Socialni center Rog

novo na portalih gibanj