Push Bush(isms) out

PUSH BUSH(isms) OUT

Devetega junija bo v Sloveniji vrh EU-ZDA. Vrha se bo udeležil tudi G. W. Bush. Govori se, da se svetovni mogočneži ne nameravajo spustiti iz Brda v Ljubljano. Bush in njegovi vazali bodo raje ostali v podeželski idili. Antifašistična Ljubljana bi jim lahko pokvarila vtis idilične deželice, ki ga je Bush leta 2001 na vrhu ZDA-Rusija sklenil z vzhičenim odgovorom na novinarsko vprašanje o vtisih o Sloveniji: „I like it, I’ll buy it!“

Zagotovo bo tudi tokrat zvezda vrha najmanj priljubljen predsednik v zgodovini ZDA. Za večino človeštva je zločinec, saj je takoj po vselitvi v Belo hišo sprožil virus bušizma, ki se širi po vsem svetu – virus permanentne globalne vojne, medcivilizacijskega konflikta, kriminalizacije migracij, novih oblik fašizma, oblasti, ki upravlja s strahom, represivnega odgovora na socialne probleme. Ta virus se širi povsod – od bombardiranja in okupacije Iraka in Afganistana, konzervativizma v socialnih in civilnih zadevah (kriminalizacija revščine, prohibicionizem, institucionalna homofobija), ekološkega cinizma, do vigilantov na meji med ZDA ter Mehiko in fašističnih tolp v Evropi.

Na brdu EU-ZDA bo Bush ponovno skušal zakrpati bušistično globalno hegemonijo, ki jo je sprožil s ti. vojno proti terorizmu. Ta hegemonija je načeta, vendar še zdaleč ni na kolenih. Fašizmi so najbolj strupeni in nasilni pred svojim zatonom. Medtem ko je vedno bolj očitno, da bo prišlo do sprememb na prestolu globalnega Imperija, da se bo po jesenskih volitvah v ZDA oblika globalne vladavine spremenila, in da bodo permanentno globalno vojno in unilateralizem nadomestile nove oblike globalne vladljivosti, v Evropi tonemo v nov bušizem, ki - tako kot post enajstseptemberski - vzpostavlja vladavino strahu in nasilja. Primera tega bušizma a la Europe sta Sarkozy in Berlusconi s politikami kriminalizacije migracij, islamofobije, prohibicionizma, medijsko podprtega sekuritarianizma in sistematičnega napada na v preteklosti priborjene civilne svoboščine in socialne pravice. Sarkozyjeva in Berlusconijeva Evropa z množičnimi policijskimi racijami, divjanjem neonacističnih tolp in diskriminatornostjo državnih institucij vedno bolj spominja na temne čase nacifašizma. Sprega diskriminatornih institucij, policijskega nasilja in divjanja fašističnih tolp nam je poznana tudi v Sloveniji, kjer je morda najbolj eklatanten primer vzpona neofašizma Ambrus, ki pa še zdaleč ni edini.

Zato je jasno, da v teh dneh ne moremo molčati. Bush bo na Brdu dajal napotke svojim vazalom. Poslušne bo trepljal, neposlušne ošteval. Pa ne zato, ker bi bili drugačni od njega, ampak zato, ker želijo sami vladati Imperiju, ker hočejo iz Evrope narediti supersilo, ki bo posnetek Busheve Amerike. Mi nočemo takšne Evrope. Hočemo Evropo, ki bo šibek člen v imperialni verigi. Hočemo antibušistično in antifašistično Evropo, Evropo boja za globalno pravičnost, v kateri tečejo procesi osvobajanja in ne Evropo naci-neoliberalizma.

Kako pripravno je, da se ravno v teh dneh spominjamo revolucije leta 68, ki jo lahko na kratko opredelimo kot revolucijo proti kapitalističnim korporacijam in socialističnim birokracijam, za osvoboditev od dela in proti socialni reprodukciji kapitala. Revolucija, ki so jo njeni protagonisti razumeli kot osvoboditev od dela in sprostitev želja in potreb zunaj družbene tovarne, nam je lahko izhodišče za kritiko manifestacij bušizma, med njimi vrha EU-ZDA. Po tem izhodišču so bušizmi reakcija oblasti na našo željo, moč, svobodo v mestih, transnacionalnih in transseksualnih skupnostih, kreativnih mrežah, nomadskih dispozitivih subjektivizacije, svobodnih prostorih.

Nedemokratični trdnjavi vrha EU-ZDA, ki bo akumulacija vseh oblik gospostva v Imperiju, je treba zoperstaviti demokratični micelij kontraimperija, v katerem bodo soodzvanjale in se mešale mnogotere oblike življenja zunaj bušizmov. Oni bodo v trdnjavi na Brdu. Da bi odvrnili tiste, ki jih baje predstavljajo, se bodo obdali s policijo, vojsko, tajnimi službami. Mi bomo v mestu. Oboroženi z domišljijo, solidarnostjo, subverzivnimi željami in potrebami bomo odvrnili bušizme in neofašizme.

Push Bush(isms) out

novo na portalih gibanj