Iz globalnega micelija

Peticija za novo politiko do drog

Na podlagi pričevanj, ki smo jih zbrali na delavnicah pred borzo, ugotavljamo, da je politika drog neustrezna in jo je treba spremeniti. Očitno je namreč, da pristop, ki sledi ameriškemu sloganu »Vojne proti drogam« povzroča več hudega kot dobrega. Krepi dobičke elit, krši človeške svoboščine in pravice, najeda pravno državo in določen del prebivalstva sili v revščino in stisko. Kriminalizira ljudi, ki nikomur nič nočejo, jim odreka dostojanstvo in pomoč, ko jo rabijo.

Zato zahtevamo:

  1. Dekriminalizacijo osebne uporabe in posesti nedovoljenih substanc.
  2. Omogočanje uporabe konoplje za medicinske namene.
  3. Širitev mehanizmov zmanjševanja škode (spodbujanje varnejših in odgovornejših načinov uživanja – npr. kajenje namesto vbrizgavanja, varne sobe, razdeljevanje antidota proti predoziranju, itn.)

Pogledati online : Podpiši peticijo!

Iz globalnega micelija

novo na portalih gibanj