IWW - Nevidni delavci sveta

Poziv IWW Nevidnih delavcev sveta – samoorganizirane skupine delavcev Gratima d.o.o.

Poziv IWW Nevidnih delavcev sveta – samoorganizirane skupine delavcev Gratima d.o.o.

Skupina delavcev, ki stanuje v Sežani in Kopru in je zaposlena v podjetju Gratim d.o.o., katerega lastnik je Mesud Ibričić, preživlja pravo dramo. Podjetje, v okviru katerega so delali na številnih gradbenih projektih, nazadnje so zgradili varovana stanovanja v Sežani, jim dolguje plače za mesec oktober, november, december, januar. Lastnik podjetja na njihove zahteve po zasluženem denarju odgovarja s praznimi obljubami pa tudi grožnjami, kar je še en primer poslovne kulture, ki ji botruje država z določanjem režima izkoriščanja migrantskih delavcev in splošnega režima izkoriščanja. Delavci iz Sežane in Kopra so državljani ti. tretjih držav in so zato popolnoma odvisni od svojega delodajalca. Stanovanje, v katerem živijo in za katerega plačujejo 150 Evrov po osebi, pri čemer živi v enem apartmaju 12 ljudi, je od gazde. Ta računa na pokornost delavcev, saj bi zanje izguba stanovanja pomenila bodisi izgubo dovoljenja za bivanje (za tiste z začasnim bivališčem) bodisi izgubo prijave bivališča in s tem izgubo vseh pravic iz dovoljenja za stalno bivanje.

Trideset delavcev, ki jim podjetje Gratim d.o.o. in država kršita delavske in socialne pravice, je že moralo zapustiti Slovenijo. Petinpetdeset delavcev tega podjetja iz Sežane in petnajst iz Kopra vztraja. Po letih dela v Sloveniji, potem ko so zgradili pomembne infrastrukturne objekte v občini Sežana in drugje, so ostali brez sredstev za preživljanje, na robu lakote. Zato so se združili v IWW (Nevidne delavce sveta) – Samoorganizirano skupino delavcev Gratima d.o.o. in zahtevajo:

1. takojšnje izplačilo plač, regresa, neplačanih nadur in ostalih pravic iz dela, ki jim jih dolguje Gratim d.o.o. Takojšnje plačilo socialnih prispevkov za delavce. Takojšnje prenehanje groženj s strani predstavnikov podjetja Gratim d.o.o.;

2. takojšen angažma javnih institucij, konkretno občine Sežana, katere infrastrukturo so gradili delavci in odgovornih državnih institucij (MDDSZ in MNZ), ki načeljujejo režimu izkoriščanja migrantskih delavcev. Od njih zahtevamo, da delavcem takoj omogočijo udejanjanje socialnih pravic, da jih zaščitijo pred grožnjami delodajalca in da takoj dosežejo izplačilo plač, regresa, neplačanih nadur in ostalih pravic iz dela (kot so neplačani prazniki, božičnice, dodatek za ločeno življenje, dodatek za minulo delo). Če tega ne storijo, zahtevamo, da država prevzame dolgove delodajalca, izplača delavce in nato najde politično voljo za učinkovito izterjavo delodajalcev neplačnikov.

3. takojšen začetek spreminjanja zakonodaje, ki ureja vprašanje delovnih migracij, katerega cilj mora biti enakopravnost vseh delavcev.

V podporo zahtevam samoorganizirane skupine delavcev bomo v sredo 23. februarja v Sežani pred stavbo občine in pred lokalnim zavodom za zaposlovanje (Uradom za delo) organizirali manifestacijo Nevidnih delavcev sveta. Župana občine Sežana in predstavnike Urada za delo pozivamo, da v času manifestacije sprejmejo delegacijo IWW (Nevidnih delavcev sveta) - samoorganizirane skupine delavcev. Ni sprejemljivo, da so se delavci, ki so gradili skupno infrastrukturo in bogastvo znašli na robu preživetja.

Kontakt IWW: 041 597 247

Kontakt samoorganizirane skupine delavcev Gratima d.o.o.: 051869341

mail: iww.global.workers@gmail.com