IWW - Nevidni delavci sveta

Poziv stavkovnega odbora stanovalcev delavskih domov IWW direktorici SCT-Novista in njenim podrejenim

Novista, hčerinsko podjetje SCT, ki upravlja z delavskim domom na Šmartinski v Ljubljani, si prizadeva, kljub nedavnim drugačnim javnim zagotovilom direktorice Marjance Kaučič (http://www.zurnal24.si/osrednja-slovenija/zastonj-dom-in-kosilo-199583/clanek), iz delavskega doma na Šmartinski 135 B, C izseliti nekdanjega delavca SCT Zuhdija Nišića. V petek (28. januarja) ga je hišnik doma obvestil, da se mora do ponedeljka (31. januarja) izseliti, pri čemer mu celo grozi, da ga bo drugače odstranila policija. Poleg tega mu grozi še z zamenjavo ključavnice in podobnimi samovoljnimi ukrepi.

IWW javno poziva direktorico Kaučičevo, naj nemudoma preneha s tovrstnim izsiljevanjem delavcev in neupravičeno uporabo groženj. Gospod Nišić ima v RS dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje, storil ni nič prepovedanega. Koliko ni uspel pravočasno plačati najemnine za sobo v delavskem domu, je temu tako, ker ima SCT do njega neporavnane finančne obveznosti. Ker direktorica Kaučičeva zatrjuje, da v primeru dotičnega delavca Novista nima nič z SCTjem, sklepamo, da med delavcem in Novisto (oziroma lastnikom delavskega doma) obstaja zasebnopravno razmerje. V teh okoliščinah pa je protipravno groziti s policijsko deložacijo. Tovrstna samovoljnost lahko celo pomeni kaznivo dejanje odgovorne osebe (direktorice) Noviste in njenih podrejenih (hišnikov). Prav tako ni dovoljeno samovoljno zamenjati ključavnice, delavcu brez njegove privolitve na silo odvzeti ključev, odjaviti njegovo prebivanje ali mu kako drugače onemogočati dostopa do njegove postelje v delavskem domu. V koliko obstaja med posameznim delavcem in Novisto spor, naj se ga razreši po za to predvidenih poteh, ki domnevno obstajajo v pravni državi.

Uresničitev zahteve delavcev, da lahko ostanejo v delavskih domovih brezplačno, je predpogoj za to, da lahko delavci uveljavijo svoje pravice, ki jih sistematično kršijo delodajalci in država. Brezplačno bivanje v delavskih domovih pomeni reševanje akutnih problemov delavcev, tako statusnih kot materialnih, brezplačno bivanje ne pomeni miloščine ali pomoči, ampak je pravica in konkreten mehanizem uresničevanja pravic delavcev. Ne pozabimo, da so bili delavci leta podvrženi režimu izkoriščanja, v katerem so bile sistematično kršene njihove pravice. Z neplačevanjem najemnin delavci udejanjajo pravico do stavke, ki je ustavno zagotovljena in neodtujljiva pravica. Stavka je absolutno upravičena, saj je nesposobnost plačevanja najemnin posledica sistematičnega kršenja delavskih in socialnih pravic delavcem. Za takšno stanje so odgovorni delodajalci, z njimi povezana podjetja, ki upravljajo z delavskimi domovi in država Republika Slovenija, ki je uzakonila diskriminatoren režim migracij.

Zato glasno in javno pozivamo podjetje Novista, njegovo direktorico in zaposlene, da takoj prenehajo z zgoraj opisanimi in drugimi podobnimi aktivnostmi, ki so naperjene proti Zuhdiji Nišiću in drugim delavcem. Prav tako pozivamo policijo in druge inštitucije, naj se opredelijo do tovrstnega ravnanja podjetja Novista. Družbena gibanja in civilno družbo pa pozivamo k solidarnosti s stavkajočimi in okradenimi delavci.

Ljubljana, 31.1.2011

Stavkovni odbor stanovalcev delavskih domov pri IWW