Univerza za nepodredljive vede

Predstavitev ČKZ Transformacije dela pred BOJ ZA

Transformacije dela - 244. številka Časopisa za kritiko znanosti

V sredo, 9. novembra 2011, ob 19. uri, bo pred Boj ZA v Ljubljani potekala predstavitev 244. številke Časopisa za kritiko znanosti s tematskim naslovom "Transformacije dela". Številka je nastajala v okviru različnih ad hoc iniciativ, zaradi česar je v veliki meri plod skupnih diskusij in premišljanja aktualne situacije. Poleg zainteresiranih prisotnih ter urednikov številke, Andreja Kurnika in Jerneja Prodnika, bodo na debati sodelovale avtorice (in avtorji) tekstov Danijela Tamše, Jure Lesjak, Sašo Slaček, Anej Korsika in Žiga Vodovnik.

V tekstih tematske številke Časopisa za kritiko znanosti je zavzeto mnoštvo stališč, kar se odraža tudi v tematikah, ki so šle precej onkraj tipičnih opredelitev dela. Poleg osredotočanja na problem abstraktnega dela, krizo reprezentativne politike (povezano z novimi oblikami dela), postajanjem delavstva in novih oblik izkoriščanja, se prispevki tako soočajo tudi na vprašanja univerzalnega temeljnega dohodka, praxis filozofije, neoliberalnega novoreka (deležniki), permanentnosti primitivne akumulacije, zgodovinskih kontradikcij javnosti, radikalizacije študentskih gibanj, skupnega itd. Divergentna izhodišča druži aktualna in neobhodna vpetost v družbeno tovarno, kjer se dojemanje dela spreminja, z njim pa se spreminjajo tudi koncepti družbenega boja.

Prispevke je mogoče videti predvsem kot odraz ter intervencijo v aktualno politično in ekonomsko situacijo, s katero so povezani tudi novi družbeni antagonizmi. Ob Gibanju 15O in okupaciji Borze, ki sta del globalnih uporov proti nasilju kapitala, politik zategovanja pasu in širše krize politično-ekonomskega sistema, bi številka težko izšla ob bolj pravem času.

Vabljeni!

JPEG - 185.2 kb
Kazalo ČKZ

Pogledati online : Facebook dogodek

Univerza za nepodredljive vede

novo na portalih gibanj