Socialni center Rog

®evolucija: pogovor ob izdaji prevoda knjige Geralda Rauniga Umetnost in revolucija

Pogovor ob ob izdaji prevoda knjige Geralda Rauniga: Umetnost in revolucija - Umetniški aktivizem v dolgem 20. stoletju

Torek, 8. februar 2011 ob 18.00 uri v Socialnem centru Rog

Gerald Raunig je pisec alternativne umetnostne zgodovine dolgega 20. stoletja, v katerem zaobjame dogodke od Pariške komune 1871 do protiglobalizacijskih protestov v Genovi leta 2001. V svojem delu postreže z analizo različnih umetniških gibanj, od Courbeta in Sergeja Eisensteina do situacionistov, avstrijskih akcionistov in PublixTheatreCaravan.

Skozi elokventno utemljevanje zgodovine in njenih primerov, skozi teoretsko misel Deleuzea in Guattarija (naslanjajoč na teorijo in razlogo termina »stroj«), Raunigu uspeva raztegniti postrukturalistično teorijo revolucije in jo povezati s splošnejšo idejo umetnosti in aktivizma.

Delo Umetnost in revolucija spodbuja sodobne umetnike, aktiviste, teoretike... , da premislijo svojo pozicijo v sodobni družbi in posledično nehajo participirati na globalnem trgu, da prenehajo sodelovati z nosilci avtoritet in svojo dejavnost usmerijo v ustvarjanje novih, radikalnih modelov »angažiranosti«. Raunig ustvarja nepogrešljivo sodobno pojmovanje in koncipiranje političnih sprememb – konceptualizacijo, ki transcendira zastarele formulacije vstaje in odpora. Za umetniško mašinerijo in v poskusih revolucij je preteklo preveč krvi, da bi ostali ti dve polji nepovezani. Predlaga združitev kot novo polje in možnost dosege skupnega cilja.

V ta namen smo pripravili okroglo mizo z naslovom ®evolucija, ki bo pospremila prevod dela v slovenski jezik. Z okroglo mizo želimo vzpodbuti premislek o načinih vzpostavitve, delovanja in pomenu avtonomnih con v kontekstu neoliberalizma, s katerim se na dnevni ravni soočamo v naši državi. Iz kakšnih pozicij v odnosu do oblasti izhajajo avtonomne cone? Kako glede na svojo specifično pozicioniranje do oblasti ohranjajo svojo avtonomnost? S katerimi dilemami se srečujejo? In kakšna je njihova vizija.

Na okrogli mizi bomo tako soočili predvsem poglede in izkušnje predstavnikov različnih iniciativ, ki bodo izhajale iz lastne, praktične izkušnje ter jih soočali s teoretskimi tezami, ki odlikujejo knjigo Umetnost in revolucija.

Na okrogli mizi bodo sodelovali:

Gerald Raunig, je teoretik in aktivist. Trenutno dela na Visoki šoli za umetnost v Zürichu (Departement Kunst und Medien, Vertiefung Theorie) in na evropskem inštitutu za progresivne kulturne politike – eipcp. Je član uredniškega odbora multilinguarnega spletnega časopisa transversal (http://transversal.eipcp.net/) in avtrsijskega časopisa za radikalno demokratično kulturno politiko, Kulturrisse (http://www.igkultur.at/kulturrisse). Napisal je več knjig. Med njimi: Umetnost in revolucija, Umetnost in sodobna krtiška praksa, Tisoč strojev ...

Andrej Kurnik, docent na Fakulteti za družbene vede, na Oddelku za politologijo, teoretsko-analitska smer. Je aktivist Socialnega centra Rog in IWW (Nevidni delavci sveta).

Andreja Vezovnik, asistentka za sociologijo in mlada raziskovalka na FDV UL. Raziskovalno se ukvarja s politično teorijo, diskurzivno teorijo/analizo, identitetami in politikami identifikacije, teorijami očetovstva in antropologijo bolečine. Je predstavnica Prekernega inkubatorja

Gregor Kosi  je  pesnik, v prostem času tudi poet in direktor zavoda Pekarna – magdalenske mreže. Napajan v študijah sociologije kulture in zgodovine. Treniran v iniciativah, ki si prizadevajo za svobodne in skupnostne medije in javni prostor ter politično rezoniranje. Kričoč v punk bendih in eksperimentalnih zvočnih preobrazbah. Zadnja leta je obseden s hrupom začasnega.

Tjaša Pureber, politologinja, doktorska študentka sociologije kulture, aktivistka in novinarka. Je tudi članica Radical Education kolektiva.

Andrej Skufca, predstavnik projekta Boks, združenja študentov, neodvisnih posameznikovin nevladnih ter neprofitnih organizacij. Projekt se ukvarja z vprašanji avtonomije, samoorganiziranosti, kritične refleksije izobraževalnega sistema, umetniškega sistema in družbe. Več na: http://projektboks.org/

Matevž Kladnik, študent politologije in aktivni član študentskega politološkega društva Polituss (http://www.polituss.si/), ki deluje na Fakulteti za družbene vede; poleg borbe za pravice študentov poskušajo organizirati tudi avtonomno teoretsko produkcijo in izobraževanje po principih samoupravljanja. Sodeloval je v iniciativah na področju študentskega dela oz prekernosti širše Fronti prekercev (http://tovarna.org/node/2900) in Delovni skupini proti delu v okviru Študentskega plenuma. Angažiran je pri pobudi za restrukturacijo študentskih organizacij Odprta Fronta (http://www.odprta-fronta.si/).

Okroglo mizo bo moderirala Saška Rakef, dramaturginja in novinarka.

Na obeh performansih bo tudi avtor knjige Gerald Raunig. Prav tako bo knjiga na dan predstavitve dostopna po ugodnejši 16,00 EUR. Redna cena knjige je 19,00 EUR.

Predstavitev knjige in gostovanje Geralda Rauniga sta omogočila Pro Helvetia in Avstrijski kulturni forum.

Socialni center Rog

novo na portalih gibanj