Univerza za nepodredljive vede

Skupna izjava udeležencev in udeleženk Hub Meetinga v Barceloni

Mi, mreže in posamezniki ter posameznice, ki smo sodelovali na Hub Meetingu v Barceloni od 15. do 18. septembra, zavračamo zategovanje pasov (austerity) kot način reševanja krize, saj predpostavlja avtoritarno in antidemokratično upravljanje s skupnim bogastvom.

Politike zategovanja pasov in rezov obsojamo zato, ker povečujejo neenakosti in so neposreden napad na stebre blaginje evropskih držav in na socialne pravice, ki jih ti stebri zagotavljajo in so bile izborjene v številnih družbenih bojih.

Politike zategovanja pasov dajejo prednost privatnim ekonomsko finančnim interesom, ki so odgovorni za model ekonomskega razvoja, ki je sprožil trenutno krizo. Ta ni zgolj ekonomska, ampak je politična kriza. Je vrhunec zloma evropskega socialnega pakta in razkriva nezmožnost sistema političnih strank, da bi upravljal skupno dobro.

Soočeni z materialno in eksistencialno prekernostjo zahtevamo demokratizacijo ekonomije in evropskega vladovanja, ki lahko omogoči izgradnjo novega modela blaginje, ki sloni na dveh stebrih: minimalen zagotovljen dohodek za vse in dejanski ter svoboden dostop do socialnih pravic in do skupnih dobrin (zdravje, izobrazba, stanovanje, okolje, znanje...)

Da bi lahko zgradili takšen model, je nujna konstrukcija evropske socialne, fiskalne in proračunske politike in verifikacija (zaustavitev izterjave) dolgov. Nujen, čeprav ne zadosten pogoj je tudi priznanje novega kataloga socialnih pravic, med njimi pravice do bankrota posameznikov: rešimo ljudi, ne banke. Nadalje smo prepričani, da je treba zagotoviti neodvisnost spleta in svoboden dostop do njega, do spoznanj in izobrazbe, proti dinamikam privatizacije in oblagovljenja znanja.

V situaciji prekernosti in rastoče brezposelnosti je položaj migrantov najbolj očiten primer razgradnje delavskih pravic in razvrednotenja produktivne aktivnosti. Položaj migrantskih delavcev je model, ki ga hočejo vsiliti vsem delavcem. Zato zahtevamo ločitev pogodbe o delu od socialnih, političnih in državljanskih pravic. Prav tako zahtevamo priznanje teh pravic vsem migrantom, ki bivajo v evropskih državah: vsi smo migranti in nihče ni ilegalen.

Preoblikovati moramo modele demokracije in si ponovno prilastiti politiko na način neposredne participacije v vseh domenah družbenega, političnega in ekonomskega življenja. Obstoječi model predstavniške demokracije ne deluje: nihče nas ne predstavlja.

Vse to so razlogi za skupen poziv, da vsi 15. oktobra izrazimo svoje zavračanje politik izhoda iz krize in zahtevo po resnični demokraciji.

Ničesar za izgubiti, vse za pridobiti!

ALTER-EU, ACAMPADABCN, ACAMPADASOL, ATTAC, BARTLEBY BOLOGNA, COLLETIVO UNIVERSITARIO AUTONOMO TURIN, DEMOCRACIA REAL YA!, EDY-FACTORY, INTERNATIONAL STUDENT MOVEMENT, JUVENTUD SIN FUTURO, KNOWLEDGE LIBERATION FRONT, RETE DELLA CONOSCENZA, SOCIAL CENTER ROG, STATI GENERALI DELLA PRECARIETÀ, STUDENT@INCRISI, TAKE THE SQUARE, UNIVERSIDAD NÓMADA, X.NET, ATENEU CANDELA, LA CASA INVISIBLE, IWW (Nevidni delavci sveta)

Discussion

1 Message

  1. Skupna izjava udeležencev in udeleženk Hub Meetinga v Barceloni

    Pridružite se pozivu, fb skupini Revolucija 15O in aktivnostim v okviru 15O!

    by Parisien | 4 October 2011, 10:05

Reply to this article

Univerza za nepodredljive vede

novo na portalih gibanj