Ne bomo plačali njihove krize!

Skupščina gibanj "Ne bomo plačali njihove krize!" (poziv)

Kdaj: v četrtek, 27. novembra, ob 18. uri

Kje: v Socialnem centru Rog, Trubarjeva 72

Finančna kriza, ki je izbruhnila v ZDA, je postala globalna in je strukturna. Je kriza komande finančne globalizacije. Krizni menedžment, ki nastaja, predvideva, da bo krizo plačala globalna produktivna multituda, tisti torej, ki jih v režimu neoliberalne globalizacije razlašča taista komanda, ki je sedaj v krizi.

Kriza pa je tudi priložnost, saj nujno vodi v nov zagon delavskih in družbenih bojev. Zavreči je treba tisti scenarij reševanja krize, ki nam izstavlja račun za njihovo krizo, s čimer zaostruje razlaščanje in vodi v egoizme ter globalno državljansko vojno. Tvorcem drugega scenarija, po katerem bo za rešitev krize potrebna mobilizacija produktivne multitude, pa je treba sporočiti: mobilizacije si ne predstavljamo kot racionaliziranje zahtev po dohodku in globalnem državljanstvu, ampak kot odločilen boj za reapropriacijo družbene blaginje, odpravo apartheida in za samovlado multitude. Edini racionalen odgovor na krizo so zahteve, ki so za komando in ekonomske elite neracionalne.

Vse, ki branijo nove javne prostore in skupno dobro, vse, ki se borijo proti privatizaciji družbe blaginje (šolstva, zdravstva), vse, ki se borijo za globalno državljanstvo, vse, ki so neomejeno izkoriščani in izključeni iz družbe blaginje in družbene mezde (prekerni delavci/ke, migranti) pozivamo na skupščino gibanj z naslovom: „Ne bomo plačali njihove krize!“

Socialni center Rog, Invisible Workers of the World, Časopis za kritiko znanosti, Art središče, Avtonomna tribuna

(Če želiš sodelovati na skupščini s svojimi iztočnicami, piši na naslov soc.center.rog@gmail.com)

Ne bomo plačali njihove krize!

novo na portalih gibanj