Univerza za nepodredljive vede

Skupščina na Zavodu za zaposlovanje/konferenca za medije gibanja #15o pred četrtkovo demonstracijo absolutnega zavračanja varčevalnih ukrepov

V sredo, 18. aprila ob 15.00 pred Zavodom za zaposlovanje (Urad za delo) na Parmovi 32

Krize ne moremo in nočemo plačati!

Med predlaganimi varčevalnimi ukrepi vlade je tudi skrajšanje dobe prejemanja nadomestila za brezposelne in njegovo znižanje. V času krize vlada še tanjša že tako neustrezno mrežo socialne varnosti. Na ta način zaostruje sistemsko nasilje, ki mu je podvržena prekerna generacija. Ta se vsakodnevno sooča z discipliniranjem, šikaniranjem in izključevanjem na institucijah, katerih namen ni ponuditi priložnosti in nuditi oporo, ampak vcepiti občutek lastne krivde za prekeren položaj. Z manjšanjem pravic iz naslova brezposelnosti vlada prenaša krivdo na brezposelne, čeprav je vsem jasno, da je za izgubljeno prihodnost prekerne generacije kriva generalizirana korupcija finančnih trgov in tajkunskih podjetij. Poziv prekerne delavke k absolutnemu zavračanju varčevalnih ukrepov (http://www.youtube.com/watch?featur...) in zgodba o zadolževanju za to, da lahko delamo skupno dobro (http://www.njetwork.org/DOLG-STRAH-...) jasno pokažeta, da je za brezperspektivnost prej kriv trg dela, ki deklasira in dekvalificira delavke in delavce, kot pomanjkanje izobraženosti in ambicij prekernih delavcev in delavk.

Če želimo izboriti prihodnost prekerne generacije, moramo izboriti nov socialni pakt in nov model blaginje - skupno blaginjo. Da bi realizirali naše potenciale, omogočili našo samouresničitev in sprostili zatrto kreativnost, ne potrebujemo discipiniranja, banalnih kazni in šikaniranja. Potrebujemo odpis dolgov, zagotovljen dohodek, zagotovljeno stanovanje in prost dostop do skupnega, kot so izobrazba, komunikacije, informacije, mobilnost, kultura, zdravje in socialna varnost. Zato bomo aktivisti gibanja #15o v sredo, 18.4. na dan splošne stavke v javnem sektorju, ki jo podpiramo in v njej sodelujemo, na Zavodu za zaposlovanje izvedli skupščino, ki bo obenem medijska konferenca, s katero bomo pozvali na demonstracijo absolutnega zavračanja v četrtek 19.4. ob 18. uri v Miklošičevem parku.

Na skupščini/medijski konferenci bomo pojasnili, zakaj je treba absolutno zavrniti varčevalne ukrepe, zakaj zategovanje pasov ni edina alternativa, zakaj je treba zgraditi kontrahegemonijo neoliberalizmu in zakaj se ne zadovoljujemo z bojem za staro pravdo, ampak mislimo, da mora naše nasprotovanje varčevanju voditi k novim pravicam za prekerno generacijo, zakaj je treba nasprotovati, tako da preoblikujemo obstoječe.

Prekerna generacija v naskoku na skupno!

www.15o.si

www.njetwork.org

Univerza za nepodredljive vede

novo na portalih gibanj