Living Democracy - Živa demokracija

Skupščina za dokapitalizacijo ljudi na MDDSZ - k demonstraciji absolutnega zavračanja varčevalnih ukrepov, tiranije dolga, krizne diktature, za skupno blaginjo

Dragi prijatelji in prijateljice, aktivisti in aktivistke, tovariši in tovarišice, vsi, katerim ni vseeno

V zadnjih tednih se mobiliziramo proti napovedanim varčevalnim ukrepom. Upravičeno, saj bodo z njimi račun za krizo izstavili tistim, ki je nismo povzročili. Kriza ni nastala zato, ker živimo onkraj svojih zmožnosti, ampak zato, ker je vse več ljudi potisnjenih v revščino in izključenih iz skupnega. Izhod iz krize zato ne more biti varčevanje na hrbtih revnejše večine in potiskanje vse več ljudi v revščino in brezperspektivnost - edini možen izhod iz krize je dokapitalizacija ljudi.

Aktivnosti delavnice Direktno socialno delo pred Boj zo v okviru gibanja 15o so se konec prejšnjega leta stekle v zasedbo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Namen direktne akcije je bil odpreti ministrstvo za argumente uporabnikov socialnih storitev in socialnih delavcev, ki razumejo socialno skrb kot skupno dobro, ki nastaja v skupnostih, solidarnostnih mrežah, odnosih enakosti, medsebojne skrbi, participativno, zunaj razčlovečujočih institucij. Takrat smo razglasili, da bomo branili naš koncept socialne skrbi kot vključujočega in vsem dostopnega skupnega pred stopnjujočimi se pritiski privatizacije in birokratizacije. Tudi z rednimi skupščinami na MDDSZ, s katerimi želimo odtujenim uradnikom ministrstva približati težave in aspiracije njihovih dvojnih uporabnikov - uporabnikov in uporabnic socialnih storitev ter socialnih delavcev in delavk.

V petek, 13. aprila ob 11.00 bomo izvedli redno skupščino za dokapitalizacijo ljudi na MDDSZ. Na njej bomo pod geslom “Mijo Poslek smo mi vsi“ od ministrstva zahtevali konkretne zaveze, da bo podprlo načrt za njegovo življenje v skupnosti. Obenem bomo protestirali proti uničevanju skupnega, proti birokratskim in finančnim oviram ter blokadam, ki preprečujejo graditev skupnosti in kratijo pravico do bivanja v njej. Protestirali bomo proti politikam zategovanja pasov, ki razgrajujejo skupnost in delajo iz socialne skrbi tržno blago in storitev, s čimer socialna vključenost ne bo več civilizacijska pridobitev, ampak od materialnega statusa posameznika odvisen privilegij. Protestirali bomo proti razgradnji socialne blaginje (welfare) in nasprotovali nastajanju dolginje (debtfare). Socialno skrb razumemo kot skupno, ki mora biti zaščiteno pred privatizacijo in demokratično upravljano v skupnostih, zato bomo od ministrstva zahtevali pogoje za nastanek skupne blaginje. Socialni transferji ne smejo in ne morejo biti dolg. Socialna vključenost zahteva zagotovljen dohodek in stanovanje kot brezpogojno pravico. Varčevalni ukrepi so napad na skupnost in morajo biti zavrnjeni.

Skupščina za dokapitalizacijo ljudi v skupnosti je tudi izraz solidarnosti s splošno stavko v javnem sektorju, ki bo 18. aprila in uvertura v demonstracijo Absolutno zavračamo varčevalne ukrepe, tiranijo dolga in krizno diktaturo, za skupno blaginjo, ki bo 19. aprila ob 18.00 v Miklošičevem parku (pri sodišču).

Pridruži se skupščini na MDDSZ, pridruži se gradnji skupnosti in skupnega!

Skupne blaginje nam ne bodo dali, moramo jo zgraditi!

See online : Facebook dogodek

Living Democracy - Živa demokracija

novo na portalih gibanj