Obranimo avtonomen Rog!

Solidarnostna ekskurzija v Tovarno Rog v Ljubljani

V sredo 26.3.2008 se bomo aktivni posamezniki in skupine s področja Maribora, ki delujemo v okviru neformalne koalicije Infoshok odpravili na solidarnostno ekskurzijo v nekdanjo Tovarno Rog v Ljubljani. S tem želimo podpreti delovanje tamkajšnje skupnosti, ki je s ponovnim oživetjem zapuščene tovarne pred dvema letoma opozorila na nedomišljeno in špekulativno rabo javnih prostorov v Ljubljani.

Skupnost, ki v Rogu ustvarja je pomebna tudi za nas, saj prakticira nove načine samoorganizacije, avtonomije, odprtosti in solidarnosti. Uporabniki Roga se o pomembnih stvareh dogovarjajo na skupščinah, odločitve pa sprejemajo konsenzualno. Takšnih vrlin, ki so ključne pri vzpostavljanju družbe v kateri se vsi počutijo enakovredne in sprejete, v današnjem času brez dvoma primanjkuje. Vpliv gojenja takšnih vrlin je dolgoročno blagodejen za celotno družbo. Pomislimo samo na to koliko ljudem je bilo v teh dveh letih omogočeno, da so bili sprejeti in enakovredno vključeni v proces soustvarjanja Rogove skupnosti. Ljubljana se je s tovrstno ponudbo nedvomno umestila na zemljevid napredno naravnanih mest. Kolektiv Infoshoka delovati podobno. Naš namen je vzpodbujanje naprednejše kulture bivanja v Mariboru. Zavedamo se, da so izkušnje Roga pri oživljanju mesta neprecenljive, zato se iz teh izkušenj želimo čimveč naučiti.

Pred kratkim smo se pridružili akciji študentov Prometa na Fakulteti za Gradbeništvo v Mariboru, ki so z zasedbo parkirišč pokazali na problem rabe javnih prostorov v mestu. V akciji Oživljamo prostor – razbijamo monotonijo smo zasedli parkirne prostore na enem najlepših trgov v okolici (Slomškovem Trgu v Mariboru) in opozorili na nedomišljeno in brezidejno rabo javnih prostorov. S tovrstnimi akcijami želimo na novo definirati rabo javnih prostorov in površin. Za prvič smo kot vzorec uporabili parkirišča. Skupine in posamezniki, ki so pred dvema letoma oživeli tovarno Rog so za vzorec vzeli opuščeno tovarno. Pri zavzemanju/osvobajanju/oživljanju prostorov nas zanima koncept aktivnega/skupnega prostora, ki so ga pred leti že raziskovali člani neformalne skupine študentov arhitekture in antropologije - Temp. Aktivni prostor je sestavljen iz dveh osnovnih komponent: začasnosti in mobilnosti. Prav ti dve komponenti pa sta v 21. stoletju najbolj prepoznavni spremljevalki človekovih osnovnih bivalnih funkcij: bivanja, produkcije oz. dela, rekreacije, druženja, oskrbe…

Zaradi nesposobnosti odgovornih ljudi, ki sprejemajo odločitve o razvoju naših mest, so vedno bolj na udaru naše skupnosti. Povsod se je treba uklanjati pritisku nasilne urbanizacije, ki ima v svoji kratkoročni agendi zgolj željo po ustvarjanju dobička. Nič nam ne pomagajo ogromni nakupovalni, zabavljaški, ekonomski, tehnološki, industrijski in kulturno-umetniški centri, če so podvrženi imperativu koristnosti. Danes se koristnost žal meri zgolj kot funkcija dobičkonosnosti. Dokler bodo naše skupnosti prepoznavane kot nekoristne, zgolj zato ker bi na mestih kjer zdaj stojijo, lahko stale parkirne hiše in kazinoji, bomo prisiljeni delovati samoobrambno. Župan, ki misli, da je mesto Ljubljana njegova lastnina in skupnosti v njej pokvarjeni artikli na policah veleblagovnice, si zasluži ves prezir prebivalcev.

Dovolj skupnosti je bilo že uničenih in to se mora ustaviti tukaj, zdaj.

Obranimo avtonomen Rog!

novo na portalih gibanj