Svet za vsakogar

Spremno besedilo k peticiji

Peticija za avtobusno postajo pri Azilnem domu na Viču je nastala v Socialnem centru v Rogu, v okviru projekta za vzpostavitev brezplačne pravne pomoči za migrante in migrantke v Republiki Sloveniji. S to peticijo skušamo intevenirati v položaj prosilcev za azil v Azilnem domu in razkriti, obsoditi in zaustaviti diskriminatorno migracijsko politiko. Naša akcija sloni na protagonizmu samih migrantov in migrantk, na svetosti njihove in naše želje po svobodi. Cilj peticije je njihovo opolnomočenje in gradnja socialnih mrež in odnosov, na osnovi katerih definiramo neodtujljive pravice globalih državljanov in državljank.

S peticijo želimo prispevati k boju proti praksam getoiziranja, izoliranja in pridrževanja migrantov in migrantk. V dolgoletnem boju proti tovrstnim institucijam – kot je npr. Center za tujce v Postojni – smo ugotovili, da se proti migrantom vzpostavljajo tehnologije vladanja, ki ograjujejo in osamljajo celotne skupnosti, s katerimi se ravna kot z nevarnimi odpadki. Takšne tehnologije vladanja so povzročile ksenofobne izpade na prehodu v 21. stoletje, kulminirale pa so z nedavnim in aktualnim fenomenom vaških straž.

Azilni dom stoji na Cesti v Gorice na Viču, v degradirani soseski brez komunalne infrastrukture. Celotni soseski, vključno s prosilci za azil, se s tem odrekajo pravice do mobilnosti, do pletenja socialnih mrež in do javnega dobrega. Prosilce za azil in migrante/tke nasploh je prinesla želja po svobodi in po dostojanstvenem življenju. To je želja, ki lahko edina, če jo začnemo skupaj uresničevati, razkroji tehnologijo vladanja, ki dela iz vseh nas nevarne odpadke.

Zato podpiši peticijo!

Svet za vsakogar

novo na portalih gibanj