Univerza za nepodredljive vede

Srečanje Univerze za nepodredljive vede in zakuska ob slovenski izdaji Commonwealth Hardta in Negrija

Petek, 8. aprila v SC Rog (Trubarjeva 72)

Program:

17.00 Razprava o tematikah in metodah UNV

1. sklop: Izgredniška republika

"Če natančno proučimo namen izgredov, vidimo, da niso izgnali skupnega dobra ali izvedli nasilje zoper njega, ampak proizvedli pravo in red v korist javne svobode". (Machiavelli)

Namen tega sklopa je gradnja politične imaginacije za delavske in družbene boje proti krizi. Sestavine za to novo imaginacijo bomo iskali v praksah upora proti politikam zategovanja pasov, v heretičnih revolucionarnih in vstajniških tradicijah in v vstajništvih, ki so zajela južni del Sredozemlja in trkajo na evropska vrata.

Prva in druga republika sta isto sranje! Bodimo izgredniška republika!

2. sklop: Nasilje finančnega kapitalizma in politizacija prekernega dela

„Če je bil koncept abstraktnega dela nujen za razumevanje industrijskega delavskega razreda kot koherentnega, aktivnega subjekta, ki vključuje delavce v številnih sektorjih, se sprašujemo, ali nam tudi abstrakcije denarja in financ priskrbijo orodja za delanje multitude iz različnih oblik fleksibilnega, mobilnega in prekernega dela?“ (Hardt in Negri)

Namen tega sklopa je aktivističen študij vseobsegajočega gospostva finančnega kapitalizma. Kako subvertirati oblast finančnega kapitalizma? Kako do politične rekompozicije živega dela s koordiniranim bojem proti nasilju finančnega kapitalizma? Boj proti institucijam finančnega kapitalizma in politizacija prekernega dela.

Naš upor mora biti tako globalen in transnacionalen kot je režim izkoriščanja!

19.00 Kratek pregled skupnih in transnacionalnih bojev med 24. in 26. marcem, ki so bili usmerjeni proti bankam, sistemom zadolževanja ter politikam zategovanja pasov, za brezplačno izobraževanje ter prosto kroženje ljudi in znanja v okviru mreže Knowledge Liberation Front/Osvobodilne fronte vednosti.

20.00 Zakuska ob slovenski izdaji Commonwealth Hardta in Negrija (prevedel Politični laboratorij, izdal Časopis za kritiko znanosti)

Univerza za nepodredljive vede

novo na portalih gibanj